Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii

ul.ul. G.Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
woj.pomorskie
tel. (58) 347-18-99
fax. (58) 347-18-61
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Zarządzanie - studia inżynierskie

Opis kierunku

AAzwiń
Program studiów kierunku Zarządzanie Inżynierskie zawiera szereg przedmiotów ogólnych i technicznych. Cechą odróżniającą studia na naszym Wydziale od studiów prowadzonych na uniwersytetach i w licznych szkołach biznesu jest połączenie wiedzy inżynierskiej i menedżerskiej z umiejętnością rozwiązywania problemów praktycznych . Służą temu zajęcia projektowe oraz zajęcia w nowoczesnych laboratoriach komputerowych. W trakcie całych studiów kładziemy duży nacisk na sprawne opanowanie narzędzi informatycznych, niezbędnych w nowoczesnym zarządzaniu, a także na umiejętne wykorzystywanie możliwości, jakie dają obecnie współczesne technologie informatyczne, w tym Internet. To właśnie metody, czyli sposób prowadzenia zajęć, oprócz szerokiej wiedzy, mają zasadniczy wpływ na to, że nasz absolwent znajdzie wspólny język z inżynierami innych specjalności.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Na I rok studiów kandydaci są przyjmowani na podstawie konkursu świadectw maturalnych (odrębnego dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych). Szczegóły dotyczące rekrutacji są zawarte w "Informatorze dla kandydatów na studia w Politechnice Gdańskiej" oraz na stronie internetowej - www.pg.gda.pl. Studia te kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Dane na www.pg.gda.pl

Opłaty

AAzwiń
Niestacjonarne:1900 zł za semestr - jeśli płatne jednorazowo

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Wydział Zarządzania i Ekonomii
ul. R.Traugutta 79
tel(58)347-18-22
mail:dziekanat@zie.pg.gda.pl