Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii

ul.ul. G.Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
woj.pomorskie
tel. (58) 347-18-99
fax. (58) 347-18-61
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Europeistyka - studia licencjackie

Opis kierunku

AAzwiń
Studia I stopnia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne, 6-semestralne

Program europeistyki na WZiE jest oparty na ministerialnych standardach kształcenia, a jednocześnie wzbogacony o wiedzę ekonomiczno-menedżerską odpowiadającą potrzebom rynku pracy.

Przedmioty podstawowe obejmują: kształcenie w zakresie: społeczeństw i kultury Europy; ekonomii, nauki o polityce oraz prawa europejskiego, w tym - prawa instytucjonalnego UE oraz jego stosowania, a także europejskiego prawa gospodarczego.

Przedmioty kierunkowe obejmują kształcenie w zakresie: systemów politycznych państw europejskich; integracji gospodarczej w Europie, w tym integracji Polski z UE; polityk wspólnotowych, w tym polityki regionalnej UE, polityki finansowej oraz monetarnej UE; usytuowania, znaczenia i roli Polski Europie.

Program uzupełniony jest o wiedzę z zakresu filozofii, socjologii, psychologii, podstaw zarządzania i marketingu, gama przedmiotów obieralnych obejmuje, m. in.: socjologię organizacji, psychologię zarządzania, marketing międzynarodowy, e-marketing, zarządzanie europejskie i międzynarodowe.

Dzięki znacznemu rozszerzeniu programu języków obcych stwarzamy możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu językowego. W toku studiów obowiązują 3-tygodniowe praktyki studenckie. Wydział umożliwia też realizacji studiów przez 1-2 semestry na zagranicznej uczelni.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Na I rok studiów kandydaci są przyjmowani na podstawie konkursu świadectw maturalnych (odrębnego dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych). Szczegóły dotyczące rekrutacji są zawarte w "Informatorze dla kandydatów na studia w Politechnice Gdańskiej" oraz na stronie internetowej - www.pg.gda.pl. Studia te kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Dane na www.pg.gda.pl

Opłaty

AAzwiń
1900 zł za semestr - jeśli płatne jednorazowo

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Wydział Zarządzania i Ekonomii
ul. R.Traugutta 79
tel(58)347-18-22
mail:dziekanat@zie.pg.gda.pl