Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii

ul.ul. G.Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
woj.pomorskie
tel. (58) 347-18-99
fax. (58) 347-18-61
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Europeistyka - studia magisterskie

Opis kierunku

AAzwiń

Program studiów, zgodnie z wytycznymi standardów kształcenia, zawiera następujące przedmioty podstawowe z zakresu cywilizacji europejskiej: wybrane zagadnienia cywilizacji europejskiej, kultura i programy kulturowe w UE, kulturowe aspekty integracji europejskiej.

Przedmioty kierunkowe obejmują kształcenie z zakresów:

- administracji, spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości UE, takich, jak: europeizacja administracji krajowych, układ z Schengen, współpraca policyjna i sądowa w UE;

- finansów publicznych w UE, takich, jak: rynek finansowy UE, systemy podatkowe krajów UE, integracja ekonomiczna świata;

- polityki zagranicznej Polski, w tym różnorodne jej aspekty związane z: międzynarodowymi stosunkami politycznymi, w tym z: Niemcami, Europą Wschodnią, Europą Bałtycką i Europą Romańską.

Przedmioty do wyboru obejmują cztery bloki, a w nich m.in:

bankowość europejską, kontrolę funduszy UE, Public Relations, komunikację międzykulturową, społeczeństwo informacyjne, negocjacje z partnerem zagranicznym, europejską politykę edukacyjną, Proces Boloński w UE, przedsiębiorczość w UE, prawa człowieka w UE, problem ubezpieczeń zdrowotnych i rynek pracy w UE.

W ramach studiów zapewniamy też chętnym udział w międzynarodowej wymianie studentów, co pozwala studentom na pełniejsze zdobycie wiedzy o funkcjonowaniu UE.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (magisterskie) na kierunku Europeistyka jest ukończenie studiów I stopnia i uzyskanie dyplomu licencjata na jednym z wymienionych kierunków: europeistyka, politologia, stosunki międzynarodowe.

Kryterium przyjęcia na studia II stopnia na Politechnice Gdańskiej jest średnia ze studiów I stopnia (licencjackich).

Absolwenci innych niż wymienione kierunków studiów mogą ubiegać się o przyjęcie na II stopień europeistyki pod warunkiem zaliczenia różnic programowych z I stopnia studiów obejmujących następujące przedmioty, w wymiarze wynikającym z programu WZiE: nauka o polityce, makroekonomia, prawo instytucjonalne UE.
Szczegóły dotyczące rekrutacji są zawarte w "Informatorze dla kandydatów na studia w Politechnice Gdańskiej" oraz na stronie www.pg.gda.pl .

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Dane na www.pg.gda.pl

Opłaty

AAzwiń
-

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Wydział Zarządzania i Ekonomii
ul. R.Traugutta 79
tel(58)347-18-22
mail:dziekanat@zie.pg.gda.pl