Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii

ul.ul. G.Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
woj.pomorskie
tel. (58) 347-18-99
fax. (58) 347-18-61
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Informatyka i ekonometria

Opis kierunku

AAzwiń
Studia te kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Ich program obejmuje przedmioty z zakresu szeroko rozumianej ekonomii, zarządzania i finansów oraz informatyki ekonomicznej - w szczególności projektowania, programowania i wdrażania systemów informatycznych oraz administrowania sieciami komputerowymi.

Studenci kierunku Informatyka i Ekonometria w toku studiów poznawać będą metody i narzędzia matematyczne, statystyczne i ekonometryczne niezbędne do analizy zjawisk gospodarczych

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Na I rok studiów kandydaci są przyjmowani na podstawie konkursu świadectw maturalnych (odrębnego dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych). Szczegóły dotyczące rekrutacji są zawarte w "Informatorze dla kandydatów na studia w Politechnice Gdańskiej" oraz na stronie internetowej - www.pg.gda.pl. Studia te kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata.

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Dane na www.pg.gda.pl

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Wydział Zarządzania i Ekonomii
ul. R.Traugutta 79
tel(58)347-18-22
mail:dziekanat@zie.pg.gda.pl