Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii

ul.ul. G.Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
woj.pomorskie
tel. (58) 347-18-99
fax. (58) 347-18-61
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Zarządzanie - studia magisterskie

Opis kierunku

AAzwiń
II stopnia jest ukończenie studiów I stopnia kierunku zarządzanie i marketing (studia 3-semestralne), pozostałych kierunków (studia 4-semestralne).

Studenci ostatnich trzech semestrów studiów II stopnia wybierają jedną z sześciu specjalności:

* Zarządzanie systemami produkcyjnymi
* Zarządzanie organizacją
* Marketing
* Ekonomiczne otoczenie biznesu
* Finanse i bankowość
* Zarządzanie wiedzą i informacją

Studenci specjalności Zarządzanie systemami produkcyjnymi , zdobywają wiedzę z zakresu analizy, zarządzania i organizacji procesów produkcji. Absolwenci znajdują zatrudnienie przy projektowaniu nowoczesnych systemów produkcyjnych i usługowych, jak również mogą stanowić kadrę zarządzającą przedsiębiorstwami High Tech.

W ramach specjalności Zarządzanie organizacją studenci uzyskują wiedzę i umiejętności w zakresie analizy procesów organizacyjnych. To od ich przyszłych decyzji będzie zależała sprawność organizacji kierowanych przez nich firm.

Specjalność Marketing oferuje szeroką wiedzę przydatną w pracy zawodowej każdego menedżera. Absolwenci tej specjalności potrafią wykorzystać instrumenty nowoczesnego marketingu w praktyce działalności firmy. Wybierając specjalność, warto pamiętać, że umiejętności marketingowe powinien posiadać każdy pracownik firmy.

Kolejną propozycją specjalności jest Zarządzanie wiedzą i informacją. Absolwenci tej specjalności uzyskują niezbędne podstawy teoretyczne z zakresu nowoczesnych metod zarządzania bazujących na wiedzy i informacji. Nabywają umiejętności posługiwania się metodami i technikami zarządzania wiedzą i informacją. Wiedza i umiejętności nabyte w trakcie realizacji tej specjalności powinny ułatwić absolwentom poruszanie się w społeczeństwie informacyjnym i znajdowanie zatrudnienia we współczesnej gospodarce opartej na wiedzy.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Szczegóły dotyczące rekrutacji są zawarte w "Informatorze dla kandydatów na studia w Politechnice Gdańskiej" oraz na stronie www.pg.gda.pl .

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Dane na www.pg.gda.pl

Opłaty

AAzwiń
Niestacjonarne:2100 zł za semestr - jeśli płatne jednorazowo

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Wydział Zarządzania i Ekonomii
ul. R.Traugutta 79
tel(58)347-18-22
mail:dziekanat@zie.pg.gda.pl