Wyższa Szkoła Inżynierii Bezpieczeństwa i Ekologii

ul.Wojska Polskiego 6, 41-200 Sosnowiec
woj.śląskie
tel. (32)266-20-51
fax. (32) 266-20-53
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Ochrona środowiska

Wydział: Wydział Ekologii

Opis kierunku

AAzwiń
Specjalność: ochrona przyrody i krajobrazu

Kierunek studiów Ochrona Środowiska, który został uruchomiony w Wyższej Szkole Inżynierii Bezpieczeństwa i Ekologii w Sosnowcu, wynika z obserwacji światowego i krajowego rynku, na którym przeznacza się coraz większy odsetek dochodów na ekologię, rekreację, żywność organiczną (ekologiczną). W ślad za tym obserwowany jest dynamiczny rozwój szeroko rozumianej edukacji ekologicznej, promocji zdrowego stylu życia w zgodzie ze środowiskiem naturalnym.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Studia I stopnia (inżynierskie) trwają siedem semestrów. Kształcenie w systemie stacjonarnym (dziennym) odbywa się w ciągu całego tygodnia, a w systemie niestacjonarnym (zaocznym) w czasie piątkowo sobotnio-niedzielnych zjazdów, które organizowane są co dwa tygodnie.

Warunkiem przyjęcia kandydata na Uczelnie jest:

1.złożenie wymaganych dokumentów
2.posiadanie świadectwa maturalnego

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, preferując kandydatów, którzy uzyskali wysoką punktację na egzaminie maturalnym.

Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie następujących dokumentów:

1.podanie
2.świadectwo maturalne (studia podyplomowe odpis dyplomu ukończenia studiów licencjackich/inżynierskich lub magisterskich)
3. cztery (studia inżynierskie) lub dwie (studia podyplomowe)fotografie typu legitymacyjnego

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
rekrutacja trwa do:
20 września (semestr zimowy)
20 lutego (semestr letni)

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul.Wojska Polskiego 6
41-200 SOsnowiec
tel.32/2662051
dziekanat@wsibie.edu.pl
www.wsibie.edu.pl