Politechnika Białostocka

ul.Wiejska 45A, 15-351 Białystok
woj.podlaskie
tel. (85) 746-90-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
Uczelnia na kierunku Architektura wnętrz prowadzi następujące studia stacjonarne:
Architektura wnętrz - studia I stopnia (inżynierskie)Architektura wnętrz - studia II stopnia (uzupełniające magisterskie)