Politechnika Białostocka

ul.Wiejska 45A, 15-351 Białystok
woj.podlaskie
tel. (85) 746-90-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Architektura wnętrz - studia inżynierskie

Wydział: Wydział Architektury

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Grunwaldzka 11/15
15-893 Białystok
http://www.wa.pb.edu.pl
Telefon: tel. 85 746 99 14
fax 85 746 99 13