Studia Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki

Politechnika Białostocka

ul.Wiejska 45A, 15-351 Białystok
woj.podlaskie
tel. (85) 746-90-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Ochrona środowiska - studia magisterskie

Wydział: Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Wiejska 45E
15-351 Białystok
http://wb.pb.edu.pl
Telefon: tel.: 85 746 95 60
fax 85 746 95 59