Politechnika Białostocka

ul.Wiejska 45A, 15-351 Białystok
woj.podlaskie
tel. (85) 746-90-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Mechanika i budowa maszyn - studia inżynierskie

Wydział: Wydział Mechaniczny

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Wiejska 45C
15-351 Białystok
http://www.wm.pb.edu.pl/
Telefon: tel. 85 746 92 00
fax 85 746 92 10