Politechnika Białostocka

ul.Wiejska 45A, 15-351 Białystok
woj.podlaskie
tel. (85) 746-90-00
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji - studia magisterskie

Wydział: Wydział Zarządzania

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Ojca Tarasiuka 2
16-001 Kleosin
http://www.wz.pb.edu.pl
Telefon: tel. 85 746 98 02
fax 85 663 19 88