Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim

ul.Akademicka 12, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
woj.świętokrzyskie
tel. 41 260 40 40
fax. (41) 263-21-10
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia

Kategoria: Zdrowie publiczne

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu

Opis kierunku

AAzwiń
Cele studiów - sylwetka absolwenta
Zdobycie i poszerzenie wiedzy z zakresu zagadnień odnoszących się do zarządzania w ochronie zdrowia kładąc nacisk na:
zapoznanie słuchaczy z prawnymi, organizacyjnymi i ekonomicznymi aspektami ochrony zdrowia w Polsce,
doskonalenie kwalifikacji zawodowych osób kierujących różnymi szczeblami ochrony zdrowia,
przygotowanie absolwentów wyższych uczelni do efektywnego startu zawodowego w ochronie zdrowia,
Absolwent uzyskuje szeroką wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktycznych z zakresu zarządzania (strategii, struktur. Biznesu planów, kontroli jakości, kierowania ludźmi, negocjacji itd.) oraz zarządzania finansowego (rachunkowość finansowa i zarządcza, analiza finansowa), marketingu, prawa, przydatnych do zarządzania różnymi organizacjami systemu ochrony zdrowia. Absolwent charakteryzuje się znajomością i umiejętnością:

interpretowania problemów ekonomiczno- finansowych
organizacyjnych i prawnych, odnoszących się do ochrony zdrowi.
absolwenci uzupełniają również swoją wiedzę i kompetencje do pełnienia funkcji kierowniczej w strukturach ochrony zdrowia.
Treść Studiów
Studia są przeznaczone dla obecnej i przyszłej kadry kierowniczej pracującej w placówkach ochrony zdrowia. Są one odpowiedzią na reformy oraz intensywny rozwój sektora ochrony zdrowia.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dziekanat
Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych

Telefony (41) 266-72-01, (41) 260-40-45,
Tel./Fax (41) 263-21-10
e-mail dziekek@wsbip.edu.pl