Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim

ul.Akademicka 12, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
woj.świętokrzyskie
tel. 41 260 40 40
fax. (41) 263-21-10
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Zdrowie publiczne

Kategoria: Zdrowie publiczne

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu

Opis kierunku

AAzwiń
Absolwent posiada kompetencje do zajmowania wykonawczych stanowisk w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz realizowania świadczeń zdrowotnych i pełnienia różnorodnych funkcji związanych z promocją i ochroną zdrowia w instytucjach państwowych, samorządowych, społecznych i prywatnych. Zdobyte kwalifikacje umożliwiają zatrudnienie absolwenta w zakładach opieki zdrowotnej, oraz instytucjach zajmujących się szeroko pojętą promocją zdrowia.
Treść Studiów
Program studiów obejmuje wiedze z zakresu nauk przyrodniczych, medycznych, biologicznych oraz praktyczne umiejętności stawiania i rozwiązywania pytań z zakresu promocji i ochrony zdrowia oraz zdrowia publicznego.
Kwalifikacje słuchaczy
Studia adresowane są do osób posiadających studia wyższe (zawodowe, licencjackie, magisterski) oraz do osób posiadających wykształcenie o profilu nauczycielskim oraz posiadających przygotowanie pedagogiczne.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dziekanat
Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych

Telefony (41) 266-72-01, (41) 260-40-45,
Tel./Fax (41) 263-21-10
e-mail dziekek@wsbip.edu.pl