Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim

ul.Akademicka 12, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
woj.świętokrzyskie
tel. 41 260 40 40
fax. (41) 263-21-10
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Wychowanie zdrowotne i prorodzinne

Kategoria: Zdrowie publiczne

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu

Opis kierunku

AAzwiń
Celem studiów jest przygotowanie do prowadzenia zajęć w interdyscyplinarną wiedzą niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego oraz ekonomicznego istnienia i funkcjonowania małżeństwa i rodziny. Zdobyta w trakcie studiów wiedza z obszaru nauk: psychologiczno0pedagogicznych, socjologiczno-prawnych, biomedycznych i filozoficzno-etycznych umożliwi wszechstronne przygotowanie się do kreatywnej pracy nauczyciela w zakresie wychowania proprodzinnego.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dziekanat
Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych

Telefony (41) 266-72-01, (41) 260-40-45,
Tel./Fax (41) 263-21-10
e-mail dziekek@wsbip.edu.pl