Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim

ul.Akademicka 12, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
woj.świętokrzyskie
tel. 41 260 40 40
fax. (41) 263-21-10
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Elektroniczna dokumentacja medyczna

Kategoria: Zdrowie publiczne

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu

Opis kierunku

AAzwiń
Cele studiów
Zdobycie wiedzy z zakresu prowadzenia dokumentacji medycznej w systemie elektronicznym
Zapoznanie z praktycznym wykorzystaniem podpisu elektronicznego w dokumentacji medycznej
Zdobycie umiejętności praktycznych w zakresie wykorzystania systemów informatycznych w prowadzeniu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej

Absolwent uzyskuje szeroką wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne z zakresu systemów informacji medycznej (RUM; OSOZ), oprogramowania statystycznego (Statistic; SPSS; SAS), aspektów prawnych informatyzacji i ochrony danych osobowych pacjentów, księgowości w zakładach opieki zdrowotnej, prowadzenia i archiwizacji dokumentacji w zakładach opieki zdrowotnej oraz finansowania i rozliczeń świadczeń zdrowotnych.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dziekanat
Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych

Telefony (41) 266-72-01, (41) 260-40-45,
Tel./Fax (41) 263-21-10
e-mail dziekek@wsbip.edu.pl