Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim

ul.Akademicka 12, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
woj.świętokrzyskie
tel. 41 260 40 40
fax. (41) 263-21-10
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Fundusze europejskie dla oświaty

Kategoria: Ekonomia

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Nauk Społecznych i Technicznych

Opis kierunku

AAzwiń
Treści studiów obejmują zapewnienie przygotowania do korzystania ze środków Unii Europejskiej w zakresie aplikowania o fundusze unijne i wdrażania projektów dofinansowanych z dotacji unijnych.. Przedstawiają fundusze strukturalne i programy operacyjne dostępne dla Polski, dokumenty programowe, aktualne zasady i wytyczne. Słuchacze zapoznają się z aspektami prawnymi i finansowymi funkcjonowania projektów, poznają specyfikę zamówień publicznych, pomocy publicznej, jak tez narzędzi dewaluacyjnych poprawiających skuteczność realizowanych projektów. Ponadto słuchacze otrzymują kompendium wiedzy na temat struktur, instytucji i zasad funkcjonowania Unii Europejskiej.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dziekanat
Wydział Nauk Społecznych i Technicznych

Telefony (41) 266-72-01, (41) 260-40-45,
Tel./Fax (41) 263-21-10
e-mail dziekek@wsbip.edu.pl