Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim

ul.Akademicka 12, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
woj.świętokrzyskie
tel. 41 260 40 40
fax. (41) 263-21-10
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Przedsiębiorczość dla nauczycieli

Kategoria: Ekonomia

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Nauk Społecznych i Technicznych

Opis kierunku

AAzwiń
Cele studiów - sylwetka absolwenta
Kształtowanie postawy przedsiębiorczości, czyli wychowanie człowieka aktywnego, twórczego, potrafiącego wytyczyć sobie słuszne cele, zdolnego do racjonalnego działania , doceniającego swoją wartość i wytrwałego w działaniu. Temu służy m.in. zapoznanie słuchaczy z mechanizmami funkcjonowania gospodarki i jej instytucji oraz zasadami racjonalnego gospodarowania na własny rachunek.
Przedmiot ma przede wszystkim charakter praktyczny, studenci powinni zdobyć wiadomości, konieczne dla opanowania umiejętności. W procesie dydaktycznym należy stosować głównie aktywizujące metody nauczania i wykorzystywać informacje o realnym życiu gospodarczym(opisy, teksty dyskusyjne, wykresy, przepisy prawa) do analizowania i interpretowania zjawisk ekonomicznych.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dziekanat
Wydział Nauk Społecznych i Technicznych

Telefony (41) 266-72-01, (41) 260-40-45,
Tel./Fax (41) 263-21-10
e-mail dziekek@wsbip.edu.pl