Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim

ul.Akademicka 12, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
woj.świętokrzyskie
tel. 41 260 40 40
fax. (41) 263-21-10
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Logopedia przedszkolna i szkolna

Kategoria: Pedagogika

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Nauk Społecznych i Technicznych

Opis kierunku

AAzwiń
Treści studiów integrują wiedzę z zakresu fizjologicznych, psychologicznych, medycznych i pedagogicznych aspektów rozwoju mowy dziecka oraz wiedzę o zaburzeniach mowy i komunikacji językowej u dzieci.
Treści studiów są praktycznie ukierunkowane na kształcenie umiejętności diagnozowania zaburzeń mowy u dzieci oraz kompetencji metodycznych terapii logopedycznej.
Treści studiów są uporządkowane w przedmioty i moduły studiów oraz formy zajęć audytoryjnych ( wykłady, ćwiczenia) i formy zajęć praktycznych ( warsztaty metodyczne)

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dziekanat
Wydział Nauk Społecznych i Technicznych

Telefony (41) 266-72-01, (41) 260-40-45,
Tel./Fax (41) 263-21-10
e-mail dziekek@wsbip.edu.pl