Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim

ul.Akademicka 12, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
woj.świętokrzyskie
tel. 41 260 40 40
fax. (41) 263-21-10
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Kategoria: Pedagogika

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Nauk Społecznych i Technicznych

Opis kierunku

AAzwiń
Cele studiów - sylwetka absolwenta
Uzyskanie przez słuchaczy wiedzy o współczesnych koncepcjach edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej głównie doskonalenie kompetencji z języka angielskiego, rozszerzających kwalifikacje nauczycielskie.
Nabycie przez słuchaczy kompetencji-umiejętności nauczania dzieci w przedszkolach i szkołach (klasach I-III) języka angielskiego
Uzyskanie przez słuchaczy kwalifikacji : nauczyciel języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej (wpis na świadectwie ukończenia studiów)

Treści studiów obejmują nowelizacje wiedzy słuchaczy o edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Główny zakres treści to kształcenie kompetencji w zakresie języka angielskiego i metodyki nauczania dzieci.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dziekanat
Wydział Nauk Społecznych i Technicznych

Telefony (41) 266-72-01, (41) 260-40-45,
Tel./Fax (41) 263-21-10
e-mail dziekek@wsbip.edu.pl