Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim

ul.Akademicka 12, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
woj.świętokrzyskie
tel. 41 260 40 40
fax. (41) 263-21-10
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Nauczyciel wychowania i edukacji przedszkolnej

Kategoria: Pedagogika

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Nauk Społecznych i Technicznych

Opis kierunku

AAzwiń
Treści studiów obejmują wiedzę z psychologii rozwojowej i psychologii uczenia się, pedagogiki przedszkolnej , a w tym podstawy programowej działalności przedszkoli oraz wiedzą metodyczną, z zakresu wychowania i edukacji przedszkolnej.
Treści studiów są praktycznie ukierunkowane na kształcenie u słuchaczy kompetencji umiejętności realizowania zadań wychowania i edukacji przedszkolnej w pełnym zakresie roli nauczyciela przedszkolna.
Treści studiów są uporządkowane w przedmioty studiów oraz formy audytoryjne (wykłady, ćwiczenia) oraz formy zajęć metodyczno-praktyczne (warsztaty, praktyka).

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dziekanat
Wydział Nauk Społecznych i Technicznych

Telefony (41) 266-72-01, (41) 260-40-45,
Tel./Fax (41) 263-21-10
e-mail dziekek@wsbip.edu.pl