Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim

ul.Akademicka 12, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
woj.świętokrzyskie
tel. 41 260 40 40
fax. (41) 263-21-10
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Socjoterapia z elementami psychoterapii dzieci i młodzieży

Kategoria: Pedagogika

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Nauk Społecznych i Technicznych

Opis kierunku

AAzwiń
Treści studiów obejmują wiedzę socjologiczna o prawidłowościach nieprawidłowościach procesów socjalizacji, wiedzę o funkcjonowaniu różnorodnych grup i występujących w nich relacjach osobowych, wiedzę o trudnościach wychowawczych, zachowaniach destrukcyjnych i patologicznych.
Treści studiów są praktycznie ukierunkowane na kompetencje umiejętności diagnozowania zaburzeń rozwoju społecznego i moralnego, skłonności do agresji i przemocy, prowadzenia pracy socjoterapeutycznej indywidualnej i grupowej, stosowania metod socjoterapii i psychoterapii.
Treści studiów są uporządkowane w przedmioty i moduły studiów oraz formy zajęć praktycznych (projekty, warsztaty, treningi).

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dziekanat
Wydział Nauk Społecznych i Technicznych

Telefony (41) 266-72-01, (41) 260-40-45,
Tel./Fax (41) 263-21-10
e-mail dziekek@wsbip.edu.pl