Wyższa Szkoła nauk Społecznych im. ks. Józefa Majki

ul.Gen. K. Sosnkowskiego 43, 05-300 Mińsk Mazowiecki
woj.mazowieckie
tel. (25) 758-86-45
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Edukacja dla bezpieczeństwa

Kategoria: Edukacja

Czas trwania (semestry): 3

Opis kierunku

AAzwiń
Studia adresowane są:

Do czynnych zawodowo nauczycieli, którzy nie posiadają wymaganych kwalifikacji do prowadzenia przedmiotu nowego przedmiotu, zgodnie z założeniami Podstawy programowej kształcenia ogólnego, Edukacja dla bezpieczeństwa, który od roku szkolnego 2009/2010 jest realizowany w gimnazjach i kontynuowany w szkołach ponadgimnazjalnych, zamiast przedmiotu Przysposobienie obronne oraz dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych pedagogicznych lub innych dodatkowo poświadczonych kwalifikacjami pedagogicznymi, zainteresowanych zdobyciem dodatkowych kwalifikacji.
- Do osób zainteresowanych pracą koordynatorów ds. bezpieczeństwa integrujących działania w zakresie bezpieczeństwa wszystkich podmiotów szkolnych (nauczycieli, uczniów i wychowanków, rodziców) oraz współpracujących z innymi podmiotami na mocy przyjętej dnia 7 listopada 2006 roku przez Radę Ministrów uchwały nr 186/2006 w sprawie działań administracji rządowej przeciwko przemocy w szkołach i placówkach oświatowych.

Cele Studiów:

Dydaktyczno-pedagogiczne i merytoryczne przygotowanie nauczycieli do prowadzenia nowego w Podstawie programowej kształcenia ogólnego przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa, oraz profesjonalne przygotowanie do pracy koordynatorów ds. bezpieczeństwa.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Wymagane dokumenty:

- złożenie kwestionariusza osobowego,
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I bądź II stopnia,
- dwa zdjęcia formatu legitymacyjnego,
- dowód wniesienia opłaty wpisowej i rekrutacyjnej .
- kopia dowodu osobistego (na miejscu podczas skaładania dokumentów).

Opłaty

AAzwiń
PROMOCJA TYLKO PRZY ZAPISIE DO 15 MAJA 2011 R. 0 ZŁ WPISOWEGO

Opłata za semestr: 1100 zł
Opłata Rekrutacyjna : 70 zł oraz wpisowe: 150 zł

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Rektorat, Sekretariat WSNS:

poniedziałek: 08.00-16.00
wtorek: 08.00-16.00
środa: 08.00-16.00
czwartek: 08.00-16.00
piątek: 10.00-18.00
sobota: 08.00-12.00