Wyższa Szkoła nauk Społecznych im. ks. Józefa Majki

ul.Gen. K. Sosnkowskiego 43, 05-300 Mińsk Mazowiecki
woj.mazowieckie
tel. (25) 758-86-45
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Pedagogika Lecznicza

Kategoria: Edukacja

Czas trwania (semestry): 3

Opis kierunku

AAzwiń
Adresaci:

Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni pozbawionych kwalifikacji pedagogicznych niezbędnych do pracy pedagogicznej.

Cel:

3-semestralne studia przygotowują pedagogów do prowadzenia zajęć w klasach integracyjnych, szkołach przyszpitalnych, przy sanatoriach, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz do nauczania indywidualnego. Kierowane są także do opiekunów, psychologów, pielęgniarek środowiskowych, pracowników socjalnych oraz terapeutów zajęciowych.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Wymagane dokumenty:

- złożenie kwestionariusza osobowego,
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I bądź II stopnia,
- dwa zdjęcia formatu legitymacyjnego,
- dowód wniesienia opłaty wpisowej i rekrutacyjnej .
- kopia dowodu osobistego (na miejscu podczas skaładania dokumentów).

Opłaty

AAzwiń
Zniżki dla grup ( powyżej 3 osób)

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Rektorat, Sekretariat WSNS:

poniedziałek: 08.00-16.00
wtorek: 08.00-16.00
środa: 08.00-16.00
czwartek: 08.00-16.00
piątek: 10.00-18.00
sobota: 08.00-12.00