Wyższa Szkoła nauk Społecznych im. ks. Józefa Majki

ul.Gen. K. Sosnkowskiego 43, 05-300 Mińsk Mazowiecki
woj.mazowieckie
tel. (25) 758-86-45
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Kategoria: Pedagogika

Czas trwania (semestry): 3

Opis kierunku

AAzwiń
Studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna są odpowiedzią na zapotrzebowanie absolwentów studiów pedagogicznych i stanowią najwyższą formę doskonalenia oraz uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji i kompetencji zawodowych.
Studia te adresowane są przede wszystkim do osób nieposiadających uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola oraz nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, a także innych osób planujących podjąć pracę w tym zawodzie. Studia przygotowują do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zarówno w publicznych przedszkolach i zreformowanych szkołach podstawowych na I etapie kształcenia, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego jak również w przedszkolach i szkołach podstawowych niepublicznych, prowadzonych przez inne osoby prawne lub osoby fizyczne. Szerokie spektrum zagadnień będących przedmiotem zajęć pozwala na uczestnictwo w nich zarówno ludzi, którzy dopiero zaczynają swoją karierę zawodową, jak i osób pracujących w oświacie od wielu lat a pragnących podnieść swoje kwalifikacje

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Zasady naboru:
Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia, studiów pedagogicznych lub innych kierunków z ukończonym kursem pedagogicznym.

Wymagane dokumenty:
- podanie kwestionariusz osobowy
- kserokopia dowodu osobistego
- dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia lub odpis dyplomu
- 2 zdjęcia

Opłaty

AAzwiń
Opłaty:
Studia niestacjonarne 2500 zł (przy zapisie minimum 20 osób)
Opłata rekrutacyjna 70 zł
Zniżki dla grup ( powyżej 3 osób)

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Rektorat, Sekretariat WSNS:

poniedziałek: 08.00-16.00
wtorek: 08.00-16.00
środa: 08.00-16.00
czwartek: 08.00-16.00
piątek: 10.00-18.00
sobota: 08.00-12.00