Wyższa Szkoła nauk Społecznych im. ks. Józefa Majki

ul.Gen. K. Sosnkowskiego 43, 05-300 Mińsk Mazowiecki
woj.mazowieckie
tel. (25) 758-86-45
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli

Kategoria: Pedagogika

Czas trwania (semestry): 3

Opis kierunku

AAzwiń
Celem studiów jest przygotowanie kadry do nauczania przedmiotów ogólnokształcących, zawodowych i języków obcych oraz do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w powiązaniu z wiedzą merytoryczną, uzyskaną w trakcie kształcenia kierunkowego i nadania uprawnień do nauczania przedmiotów szkolnych.

Studia kierowane są do absolwentów wyższych studiów zawodowych lub studiów magisterskich posiadających przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu, studentów ostatniego roku studiów wyższych - niepedagogicznych, pragnących zdobyć kwalifikacje pedagogiczne, uprawniające do wykonywania zawodu nauczyciela oraz czynnych zawodowo nauczycieli, którzy nie posiadają przygotowania pedagogicznego Absolwenci uzyskują Świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów Pedagogicznych Studiów Przygotowania Pedagogicznego Nauczycieli, stanowiące dowód przygotowania pedagogicznego w rozumieniu Rozporządzenia MENiS z dnia 7 września 2004 r. oraz Rozporządzenia MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Zasady naboru:
Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia, studiów pedagogicznych lub innych kierunków z ukończonym kursem pedagogicznym.

Wymagane dokumenty:
- podanie kwestionariusz osobowy
- kserokopia dowodu osobistego
- dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia lub odpis dyplomu
- 2 zdjęcia

Opłaty

AAzwiń
Opłaty:
Studia niestacjonarne 2500 zł (przy zapisie minimum 20 osób)
Opłata rekrutacyjna 70 zł
Zniżki dla grup ( powyżej 3 osób)

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Rektorat, Sekretariat WSNS:

poniedziałek: 08.00-16.00
wtorek: 08.00-16.00
środa: 08.00-16.00
czwartek: 08.00-16.00
piątek: 10.00-18.00
sobota: 08.00-12.00