Wyższa Szkoła nauk Społecznych im. ks. Józefa Majki

ul.Gen. K. Sosnkowskiego 43, 05-300 Mińsk Mazowiecki
woj.mazowieckie
tel. (25) 758-86-45
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Terapia pedagogiczna

Kategoria: Pedagogika

Czas trwania (semestry): 3

Opis kierunku

AAzwiń
Studia przeznaczone są dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, pedagogów szkolnych, wychowawców w placówkach oświatowo-wychowawczych absolwentów wszystkich kierunków studiów magisterskich lub licencjackich z przygotowaniem pedagogicznym.
Studia kończą się przygotowaniem pracy dyplomowej oraz jej obroną.
Studia zgodnie z programem zatwierdzonym przez MEN, prowadzone są przez wybitnych specjalistów w tej dziedzinie, specjalnie dla nauczycieli z terenu powiatów otwockiego, mińskiego, garwolińskiego, wołomińskiego.
Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie terapii pedagogicznej według wzoru określonego w załączniku nr 1 Rozporządzenia MNiSW oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.12.10.1993 r./Dz. U. Nr 103, poz.472/ nadające kwalifikacje pedagoga terapeuty i potwierdzające uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia specjalistycznych zajęć w zakresie terapii indywidualnej oraz zespołów korekcyjno-kompensacyjnych z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi przejawiającymi specyficzne trudności w uczeniu się.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Zasady naboru:
Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia, studiów pedagogicznych lub innych kierunków z ukończonym kursem pedagogicznym.

Wymagane dokumenty:
- podanie kwestionariusz osobowy
- kserokopia dowodu osobistego
- dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia lub odpis dyplomu
- 2 zdjęcia

Opłaty

AAzwiń
Opłaty:
Studia niestacjonarne 2500 zł (przy zapisie minimum 20 osób)
Opłata rekrutacyjna 70 zł
Zniżki dla grup ( powyżej 3 osób)

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Rektorat, Sekretariat WSNS:

poniedziałek: 08.00-16.00
wtorek: 08.00-16.00
środa: 08.00-16.00
czwartek: 08.00-16.00
piątek: 10.00-18.00
sobota: 08.00-12.00