Wyższa Szkoła nauk Społecznych im. ks. Józefa Majki

ul.Gen. K. Sosnkowskiego 43, 05-300 Mińsk Mazowiecki
woj.mazowieckie
tel. (25) 758-86-45
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Kategoria: Zarządzanie

Czas trwania (semestry): 3

Opis kierunku

AAzwiń
Studia podyplomowe kształcą przyszłych menedżerów i ekspertów zajmujących się efektywnym pozyskiwaniem i wykorzystaniem zasobów pracy w organizacjach. Nabyta wiedza specjalistyczna umożliwi absolwentowi specjalizacji zarządzanie zasobami ludzkimi w zakresie:
- rekrutowania, doboru personelu i optymalizowania zatrudnienia,
- konstruowania systemów oceniania i wynagradzania pracowników,
- negocjowania warunków pracy i rozwiązywania konfliktów,
- programowania szkoleń zawodowych i kształtowania karier,
- ochrony socjalnej,
- monitorowania i analizy rynku pracy,
- przeprowadzania rekrutacji pracowników,
- wykorzystywania wewnętrznego public relations dla celów polityki kadrowej
- znajomości zasad działania jednostek gospodarczych prowadzących handel zagraniczny i funkcjonowania polskich placówek gospodarczych za granicą,
- przygotowania do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
Absolwenci będą przygotowani do zatrudnienia m.in.
- w działach personalnych różnego rodzaju firm, gdzie zajmować się będą zatrudnianiem nowych pracowników, analizą efektywności struktur firmy, budowaniem systemów motywacyjnych dla pracowników i doradzaniem w bieżącym zarządzaniu menedżerom średniego i najwyższego szczebla,
- w firmach międzynarodowych, zajmując się zarządzaniem w wielokulturowych zespołach ludzi ,
- w agencjach konsultingowych, doradzając, jak optymalnie wykorzystać potencjał zatrudnionych w firmie pracowników oraz analizując trendy na rynku pracy,
- w biurach pracy, doradzając osobom szukającym pracy czy chcącym się przekwalifikować,
- w instytucjach publicznych, samorządowych i pozarządowych na stanowiskach konsultanta do spraw personalnych,
- w związkach zawodowych jako doradca prowadzący negocjacje z pracodawcami, opiniujący decyzje zarządów firm.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Wymagane dokumenty:

- złożenie kwestionariusza osobowego,
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I bądź II stopnia,
- dwa zdjęcia formatu legitymacyjnego,
- dowód wniesienia opłaty wpisowej i rekrutacyjnej .
- kopia dowodu osobistego (na miejscu podczas skaładania dokumentów).

Opłaty

AAzwiń
Opłaty:
Studia e-learningowe 1000 zł (przy zapisie minimum 100 osób)
Studia niestacjonarne 2500 zł (przy zapisie minimum 20 osób)
Opłata rekrutacyjna 70 zł
Zniżki dla grup ( powyżej 3 osób)

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Rektorat, Sekretariat WSNS:

poniedziałek: 08.00-16.00
wtorek: 08.00-16.00
środa: 08.00-16.00
czwartek: 08.00-16.00
piątek: 10.00-18.00
sobota: 08.00-12.00