Wyższa Szkoła nauk Społecznych im. ks. Józefa Majki

ul.Gen. K. Sosnkowskiego 43, 05-300 Mińsk Mazowiecki
woj.mazowieckie
tel. (25) 758-86-45
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Zarządzanie Oświatą

Kategoria: Zarządzanie

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
Zarządzanie oświatą jest jednym ze sposobów na unowocześnienie polskich placówek oświatowych różnego szczebla. W związku z rozwijającym się i konkurencyjnym rynkiem usług edukacyjnych, wzrasta również potrzeba unowocześnienia stylu i zasad zarządzania szkołą. Celem studiów jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności potrzebne do sprawnego i twórczego zarządzania szkołą lub placówką oświatową. Program ma kształtować i rozwijać te kompetencje, które umożliwiają podjęcie pracy w zawodzie dyrektora placówki oświatowej. Studia pozwalają na zdobycie wiedzy z zakresu poszczególnych funkcji zarządzania szkołą oraz zasobami ludzkimi. Absolwent studiów podyplomowych dysponuje wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu kierowania placówką oświatową i personelem. Posiada umiejętności w zakresie sprawnej organizacji pracy w szkole.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Wymagane dokumenty:

- złożenie kwestionariusza osobowego,
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I bądź II stopnia,
- dwa zdjęcia formatu legitymacyjnego,
- dowód wniesienia opłaty wpisowej i rekrutacyjnej .
- kopia dowodu osobistego (na miejscu podczas skaładania dokumentów).

Opłaty

AAzwiń
Opłaty:
Studia e-learningowe 1000 zł (przy zapisie minimum 100 osób)
Studia niestacjonarne 2500 zł (przy zapisie minimum 20 osób)
Opłata rekrutacyjna 70 zł
Zniżki dla grup ( powyżej 3 osób)

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Rektorat, Sekretariat WSNS:

poniedziałek: 08.00-16.00
wtorek: 08.00-16.00
środa: 08.00-16.00
czwartek: 08.00-16.00
piątek: 10.00-18.00
sobota: 08.00-12.00