Wyższa Szkoła nauk Społecznych im. ks. Józefa Majki

ul.Gen. K. Sosnkowskiego 43, 05-300 Mińsk Mazowiecki
woj.mazowieckie
tel. (25) 758-86-45
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe

Kierunek: Socjologia - studia licencjackie

Opis kierunku

AAzwiń
Program studiów obejmuje praktyki w instytucjach rządowych i samorządowych, w sektorze przedsiębiorstw, w jednostkach sfery usług społecznych i w organizacjach pozarządowych, w redakcjach, firmach usługowych public relations i marketingowych. Istnieje również możliwość odbywania praktyk zawodowych w Ośrodku Sondaży Społecznych Opinia w toku realizowanych badań socjologicznych oraz w Biurze Pielgrzymkowym Księży Pallotynów. W sumie czas trwania praktyk w okresie studiów wynosi 4 tygodnie.

Specjalności:

- Socjologia Stosunków Politycznych
- Media i komunikacja społeczna
- Socjologia administracji

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Rekrutacja studentów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych odbywa się według kolejności zgłoszeń. Wstęp na uczelnię jest wolny.


Wymagane dokumenty:

- 4 zdjęcia
- świadectwo dojrzałości
- świadectwo ukończenia szkoły średniej (jeżeli nowa matura)
- ksero dowodu osobistego (poświadcza z oryginałem pracownik dziekanatu uczelni)
- podanie o przyjęcie na studia - on-line i ankieta osobowa (do wypełnienia przy złozeniu kompletu dokumentów).

Opłaty

AAzwiń
Socjologia

1) Studia stacjonarne
360 zł (miesięcznie)

1746 zł (za semestr)

3492 zł (za rok)

2) Studia niestacjonarne
360 zł (miesięcznie)

1746 zł (za semestr)

3492 zł (za rok)

Bezzwrotna opłata rekrutacyjna wynosi - 70 zł
Wpisowe (bez promocji) wynosi - 400 zł

Przewidziana jest obniżka czesnego o 3% przy wpłacie jednorazowej na początku semestru lub roku dla wszystkich studentów WSNS.

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Rektorat, Sekretariat WSNS:

poniedziałek: 08.00-16.00
wtorek: 08.00-16.00
środa: 08.00-16.00
czwartek: 08.00-16.00
piątek: 10.00-18.00
sobota: 08.00-12.00