Collegium Civitas

ul.pl. Defilad 1, PKiN 1, 00-901 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 656-71-87
fax. (22) 656-71-75

Kierunek: Socjologia - studia licencjackie

Opis kierunku

AAzwiń
Socjologia zajmuje się zjawiskami sfery publicznej, od mikroświata prywatności po systemy polityczne, społeczne, gospodarcze i kulturowe. Uczy o funkcjonowaniu społeczeństwa i metodach jego badania. Studia na kierunku Socjologia pozwolą na zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu:

- zaawansowanych narzędzi analiz jakościowych i ilościowych,
- myśli społecznej i różnorodnych koncepcji organizacji życia społecznego,
- społeczeństwa obywatelskiego i przestrzeni publicznej,
- struktur społecznych i formowania się instytucji społecznych,
- teorii tworzenia się więzi międzyludzkich,
- rozwiązywania problemów i konfliktów społecznych.

Studia skierowane są do osób zainteresowanych rozwojem kariery w:
- sektorze życia publicznego,
- mediach,
- ośrodkach badań społecznych i rynku,
- organach administracji rządowej i publicznej,
- służbach społecznych,
- sztabach wyborczych.

Zajęcia prowadzą wybitni specjaliści nauk społecznych, socjologowie kultury, teoretycy i praktycy zajmujący się mediami i komunikacją społeczną, badaniami rynku i opinii, zarządzania personelem i animacją kultury.

Specjalności: STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE) STACJONARNE W JĘZYKU POLSKIM:

Socjologia
Marketing, reklama i nowe media
Kryminologia
Psychologia społecznaSpecjalności: STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE) NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) W JĘZYKU POLSKIM:

Socjologia
Marketing, reklama i nowe media
Kryminologia
Psychologia społecznaSpecjalności: STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE) STACJONARNE, Studia dwujęzyczne - polsko-angielskie

• Sociology / Socjologia
• Public Relations, Marketing, New Media / Public Relations, Marketing, nowe media

Specjalności: STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE) STACJONARNE, Studia po angielsku - Study in English

• Sociology
• Public Relations, Marketing, New Media

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Zasady przyjęć na studia I stopnia (licencjackie)

Przyjęcie na studia I stopnia (licencjackie) następuje jedynie na podstawie złożonych dokumentów.

1. Podpisany wydruk formularza-wniosku o przyjęcie na studia rekrutacja.civitas.edu.pl Rekrutacja online
2. Kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu w Dziale Rekrutacji),
3. 2 fotografie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodu osobistego),
4. Kserokopia awersu i rewersu dowodu osobistego
5. Dowód wniesienia opłaty kwalifikacyjnej

Szczegółowych informacji udziela Biuro Rekrutacji
tel. (22) 656 71 89
e-mail: rekrutacja@civitas.edu.pl

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja na rok akademicki 2016/2017 rozpoczęła się w maju 2016 roku

Opłaty

AAzwiń