Collegium Civitas

ul.pl. Defilad 1, PKiN 1, 00-901 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 656-71-87
fax. (22) 656-71-75

Kierunek: Socjologia - studia magisterskie

Opis kierunku

AAzwiń
Socjologia zajmuje się zjawiskami sfery publicznej, od mikroświata prywatności po systemy polityczne, społeczne, gospodarcze i kulturowe. Uczy o funkcjonowaniu społeczeństwa i metodach jego badania.

Studia na kierunku Socjologia pozwolą na zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu:
- zaawansowanych narzędzi analiz jakościowych i ilościowych,
- myśli społecznej i różnorodnych koncepcji organizacji życia społecznego,
- społeczeństwa obywatelskiego i przestrzeni publicznej,
- struktur społecznych i formowania się instytucji społecznych,
- teorii tworzenia się więzi międzyludzkich,
-rozwiązywania problemów i konfliktów społecznych.

Studia skierowane są do osób zainteresowanych rozwojem kariery w:
- sektorze życia publicznego,
- mediach,
- ośrodkach badań społecznych i rynku,
- organach administracji rządowej i publicznej,
- służbach społecznych,
- sztabach wyborczych.

Zajęcia prowadzą wybitni specjaliści nauk społecznych, socjologowie kultury, teoretycy i praktycy zajmujący się mediami i komunikacją społeczną, badaniami rynku i opinii, zarządzania personelem i animacją kultury.

Absolwent studiów II stopnia posiada następujące kompetencje:
- szeroką wiedzę teoretyczną umożliwiającą właściwą interpretację zjawisk społecznych;
- umiejętności stawiania diagnoz dotyczących jednostek, grup, społeczności;
- umiejętność stosowania różnorodnych technik badawczych;
- umiejętność komunikacji społecznej.

Specjalności

STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE) STACJONARNE (ZAOCZNE) W JĘZYKU POLSKIM:
- Socjologia
- Komunikacja zintegrowana - reklama, Public Relations, branding
- Nowe media
- Socjologia biznesu i zarządzania
- Socjologia i psychologia w medycynie
- Marketing terytorialny
- Coaching i psychologia społeczna


STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE) NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) W JĘZYKU POLSKIM:
- Socjologia
- Komunikacja zintegrowana - reklama, Public Relations, branding
- Nowe media
- Socjologia biznesu i zarządzania
- Socjologia i psychologia w medycynie
- Marketing terytorialny
- Coaching i psychologia społeczna


STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE) NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) DWUJĘZYCZNE (POLSKO-ANGIELSKIE):
- Socjologia / Sociology
- Marketing w mediach społecznościowych / Social Media Marketing

STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE) STACJONARNE (Studia po angielsku - Study in English):
- Social Media Marketing
- Sociology

STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE) NIESTACJONARNE (Studia po angielsku - Study in English):
- Social Media Marketing
- Sociology

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Zasady przyjęć na studia II stopnia (magisterskie uzupełniające)

Przyjęcie na studia II stopnia (magisterskie) odbywa się jedynie na podstawie złożonych dokumentów. W przypadku studiów z dotacją Unii Europejskiej zasady rekrutacji mogą być ustalane na oddzielnych zasadach.

Warunkiem przyjęcia na studia do Collegium Civitas jest złożenie kompletu dokumentów i pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego.

Wymagane dokumenty:

1. Podpisany wydruk formularza-wniosku o przyjęcie na studia rekrutacja.civitas.edu.pl Rekrutacja online
2. Kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu w Dziale Rekrutacji),
3. Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu w Dziale Rekrutacji)
4. 2 fotografie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodu osobistego),
5. Kserokopia awersu i rewersu dowodu osobistego
6. Dowód wniesienia opłaty kwalifikacyjnej
7. W wybranych przypadkach Komisja Rekrutacyjna może poprosić o przesłanie suplementu do dyplomu.

Szczegółowych informacji udziela Biuro Rekrutacji
tel. (22) 656 71 89
e-mail: rekrutacja@civitas.edu.pl

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja na rok akademicki 2016/2017 rozpoczęła się w maju 2016 roku!

Opłaty

AAzwiń
Wiecej informacji na stronie: opłaty za studia