Collegium Civitas

ul.pl. Defilad 1, PKiN 1, 00-901 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 656-71-87
fax. (22) 656-71-75

Kierunek: Analiza informacji w zarządzaniu bezpieczeństwem

Kategoria: Analiza informacji i bezpieczeństwo

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
Podyplomowe studia „Analiza Informacji w Zarządzaniu Bezpieczeństwem” przeznaczone są dla osób, których zainteresowania bądź wykonywany zawód, związane są analizą informacji. Z pewnością skorzystać z tej oferty powinny osoby, w których pracy analiza informacji jest zadaniem głównym. Studia będą jednak przydatne także dla osób, dla których analiza informacji jest narzędziem służącym realizacji celów nadrzędnych. Jest to oferta edukacyjna skierowana do osób, których zawód bądź zainteresowania wymagają znajomości mechanizmów, narzędzi i technik analitycznych, także w ich najbardziej praktycznym wymiarze.

Z udziału w studiach skorzystają zatem zarówno analitycy, jak i osoby na stanowiskach, które wymagają zarządzania zasobami informacyjnymi – lub też wykorzystywania tychże zasobów w procesach decyzyjnych w organizacji.

Cel

Studia umożliwiają:

Studia umożliwiają zapoznanie się z metodami i technikami analizy informacji, ze szczególnym uwzględnieniem analizy, planowania i decydowania w obszarze zarządzania bezpieczeństwem. Dzięki studiom osoby obecnie pracujące w zawodzie analityka – lub wykonujące zadania analityczne na swoim stanowisku – będą mogły poszerzyć i uporządkować swoją wiedzę i tym zakresie. Osoby planujące dopiero wybór drogi zawodowej będą mogły uzyskać solidne podstawy do dokonania go.

Studia pozwolą na zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu:

Metodologii analizy informacji
Wykorzystania otwartych źródeł informacji
Analizy ryzyka
Analizy decyzyjnej
Bezpieczeństwa w wymiarze krajowym i międzynarodowym
Adresaci studiów

Studia są skierowane do:

Podyplomowe studia „Analiza informacji w zarządzaniu bezpieczeństwem” przeznaczone są dla osób, których zainteresowania bądź wykonywany zawód związane są z szeroko pojętym wykorzystywaniem informacji i narzędzi służących analizie informacji i danych, szczególnie w kontekście zarządzania bezpieczeństwem, zarówno w sferze państwowej, jak i w sektorze prywatnym. Absolwenci takich kierunków, jak socjologia, psychologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, prawo, dziennikarstwo oraz bezpieczeństwo narodowe będą mogli dzięki nim pogłębić swoją wiedzę w dziedzinie analizy informacji. Wśród osób, które w ten sposób mogą poszerzyć swoje kompetencje zawodowe wymienić można pracowników i funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa i porządku publicznego, służb specjalnych, przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej zajmujących się bezpieczeństwem, pracowników think-tanków, pracowników i managerów firm konsultingowych i doradczych, pracowników wywiadowni gospodarczych, brokerów informacji, analityków, managerów średniego szczebla, a także dziennikarzy i nauczycieli zajmujących się tą problematyką na różnych poziomach nauczania.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Zasady przyjęć na studia podyplomowe

Kandydaci na studia podyplomowe przyjmowani są na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

Szczegółowych informacji udziela Biuro Rekrutacji
tel. (22) 656 71 89
e-mail: rekrutacja@civitas.edu.pl

Opłaty

AAzwiń
Wiecej informacji na stronie: opłaty za studia