Collegium Civitas

ul.pl. Defilad 1, PKiN 1, 00-901 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 656-71-87
fax. (22) 656-71-75

Kierunek: Kryminologia z elementami detektywistyki

Kategoria: Analiza informacji i bezpieczeństwo

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
Podyplomowe studia „Kryminologia z elementami detektywistyki” przeznaczone są dla osób, których zainteresowania bądź wykonywany zawód, związane są z utrzymywaniem bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przeciwdziałaniem przestępczości. Jest to oferta edukacyjna skierowana do osób, których zawód bądź zainteresowania wymagają znajomości mechanizmów funkcjonowania szeroko pojętego wymiaru sprawiedliwości lub służb bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Szczególnie kierowana jest do osób, które myślą o podjęciu w przyszłości pracy detektywa. Program studiów wyczerpuje wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa, a słuchacze studiów oprócz świadectwa ukończenia studiów podyplomowych otrzymają „Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa”.

Cel

Studia umożliwiają:

Studia umożliwiają zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami kryminologii, szczególnie w jej praktycznych aspektach wykorzystywanych w pracy detektywa. Dzięki studiom osoby obecnie pracujące w szeregach służb bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz prywatnych instytucjach ochrony i bezpieczeństwa będą mogły uporządkować i poszerzyć swoją wiedzę z dziedziny kryminologii i detektywistyki w objętych programem obszarach, podczas gdy osoby planujące dopiero wybór drogi zawodowej będą mogły uzyskać solidne podstawy do dokonania go.Studia pozwolą na zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu:

podstaw kryminologii
praktycznych aspektów pracy detektywa
identyfikowania najpoważniejszych problemów związanych z psychologią kryminalną
analizy informacji
pogłębionej analizy obszarów i czynników kryminogennych


Adresaci studiów

Studia są skierowane do:

Funkcjonariuszy Służby Więziennej
Osób chcących związać swoją przyszłość z pracą detektywa
Przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej zajmujących się bezpieczeństwem
Kuratorów, członków organizacji zajmujących się obroną praw człowieka
Dziennikarzy i nauczycieli zajmujących się tą problematyką na różnych poziomach nauczania
Absolwentów takich kierunków, jak socjologia, psychologia, bezpieczeństwo wewnętrzne oraz prawo


Partnerzy:
Polskie Stowarzyszenie Poligraferów

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Zasady przyjęć na studia podyplomowe

Kandydaci na studia podyplomowe przyjmowani są na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

Szczegółowych informacji udziela Biuro Rekrutacji
tel. (22) 656 71 89
e-mail: rekrutacja@civitas.edu.pl

Opłaty

AAzwiń
Wiecej informacji na stronie: opłaty za studia