Collegium Civitas

ul.pl. Defilad 1, PKiN 1, 00-901 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 656-71-87
fax. (22) 656-71-75

Kierunek: Szkoła Mistrzów Pióra

Kategoria: Dziennikarstwo

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
Szkoła Mistrzów Pióra to unikalne przedsięwzięcie na mapie kształcenia akademickiego, którego celem jest przygotowanie świadomych procesu twórczego, rzemiosła pisarskiego, języka, talentu oraz wyobraźni: prozaików, poetów, dramatopisarzy, scenarzystów oraz dziennikarzy.

Szkoła Mistrzów Pióra koncentruje się na przekazaniu warsztatu, którego znajomość zwiększa szansę na publikację i na rynkowy sukces. Zajęcia warsztatowe skupiają się na samodzielnej pracy pisarskiej Słuchaczy, zobligowanych najpierw do przygotowania na każde spotkanie tekstów własnych, a następnie do zaprezentowania ich Prowadzącym oraz pozostałym uczestnikom warsztatów.
Szkoła Mistrzów Pióra oczekuje od swoich Słuchaczy aktywnej postawy twórczej. Nie istnieje inna droga do osiągnięcia mistrzostwa w literackiej kreacji.

Efektem pracy w Szkole Mistrzów Pióra są sukcesy naszych Uczestniczek. Marta Hermanowicz i Monika Wasilewska, słuchaczki pierwszej edycji studium (2014/2015), znalazły się w finale Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania we Wrocławiu (2015). Ich teksty, które powstawały na warsztacie prozatorskim pod opieką dr Ewy Madeyskiej, zostały wybrane z ponad sześciuset konkurencyjnych opowiadań. Historię Marty Hermanowicz pt. „Czysty Leo“ konkursowe jury uznało za najlepsze.Cel

Studia umożliwiają:

Szkoła Mistrzów Pióra po raz pierwszy w historii podyplomowych studiów artystycznych proponuje cykl wykładów z psychologii twórczości. Słuchacze otrzymają wiedzę oraz narzędzia z zakresu twórczej inspiracji, wewnętrznych blokad, pracy z wewnętrznym krytykiem, kreatywnego rozwiązywanie problemów artystycznych.W cyklu pozostałych wykładów Słuchacze:

skonfrontują się z najważniejszymi odsłonami współczesnej kultury popularnej, czyli z tzw. literaturą kobiecą, powieściami kryminalnymi, telenowelami, serialami nowej generacji;
spróbują wskazać dominujące tendencje w ww. kulturze, a jednocześnie dwuznaczności ocierające się o kicz oraz grafomanię, ale również o bardzo udane próby krytycznej analizy rzeczywistości;
poznają kulisy funkcjonowania polskiego oraz zagranicznego rynku wydawniczego; opanują podstawy prawa autorskiego; poznają zasady konstruowania umów autorskich, sposoby ich negocjowania, wysokości zaliczek; dowiedzą się, co wydają i czego szukają wydawcy; pochylą się na fenomenem bestsellera oraz pisarza-celebryty;
pochylą się nad współczesną literaturą polską i zagraniczną; dowiedzą się, jak analizować oraz interpretować teksty; poznają dominanty estetyczne rządzące współczesną literaturą, a także języki służące do rozczytywania literackich kontekstów kultury.


Studia pozwolą na zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu:

zależności między kulturą a popkulturą;
języka estetyk literackich;
konstruowania powieści oraz opowiadań;
podstaw warsztatu dziennikarskiego oraz krytycznoliterackiego;
sztuki pisania dramatów;
zasad rządzących pracą nad scenariuszem;
tajników rzemiosła poetyckiego.


Adresaci studiów

Szkoła Mistrzów Pióra to szkoła pisania dla wszystkich, którzy pragną:

osiągnąć biegłość w posługiwaniu się słowem pisanym;
poznać reguły rządzące rozmaitymi gatunkami literackimi;
zgłębić teoretyczne zasady pisania tekstów literackich i okołoliterackich;
sprawdzić teorię w praktyce;
doskonalić kompetencje językowe oraz świadomość literacką;
poszerzyć granice wyobraźni;
a przede wszystkim rozwijać talent.


Zapraszamy pisarzy oraz pisarski przed debiutem literackim, jak również po debiucie, a także wszystkich, którzy zawodowo zajmują się lub zamierzają zajmować się słowem pisanym.
Jeśli Kandydaci oraz Kandydatki dysponują próbami literacki, prosimy o ich nadesłanie (maksymalnie 10–15 stron znormalizowanego maszynopisu). Jeśli jest inaczej, gwarantujemy, że w Szkole Mistrzów Pióra, każdego zainspirujemy, każdemu pomożemy odnaleźć jego własny tekst, głos, styl, gatunek, jego własną niepowtarzalną opowieść.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Zasady przyjęć na studia podyplomowe

Kandydaci na studia podyplomowe przyjmowani są na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

Szczegółowych informacji udziela Biuro Rekrutacji
tel. (22) 656 71 89
e-mail: rekrutacja@civitas.edu.pl

Opłaty

AAzwiń
Wiecej informacji na stronie: opłaty za studia