Collegium Civitas

ul.pl. Defilad 1, PKiN 1, 00-901 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 656-71-87
fax. (22) 656-71-75

Kierunek: Porozumienie bez przemocy wg Marshalla B. Rosenberga

Kategoria: Psychologia

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
Studia podyplomowe Collegium Civitas we współpracy z Centrum Life Coaching Polska

Pierwsze w Polsce studia podyplomowe z Porozumienia bez przemocy wg Marshalla B. Rosenberga

Proponujemy Państwu pierwsze studia podyplomowe w Polsce, prowadzone przez certyfikowanych trenerów NVC, których celem dogłębne poznanie i praktykowanie Porozumienia bez przemocy (NVC – Nonviolent Communication). Udział w studiach może być pierwszym etapem w przygotowaniach do egzaminu certyfikacyjnego The Center for Nonviolent Communication.

Cel

Porozumienie bez przemocy pomaga budować relacje, zespoły, kontakty w oparciu o wzajemny szacunek, współpracę i efektywność jednocześnie. Ma zastosowanie w coachingu, mediacjach, zarządzaniu i kierowaniu zespołami. Co więcej wspiera wypracowywanie rozwiązań włączających potrzeby wszystkich stron. Wyjście poza paradygmat dominacji i oceniania dobry-zły, przechodząc do rozwiązań opartych na autentycznym porozumieniu. To podejście do siebie, drugiego człowieka i komunikacji, które może być narzędziem do rozwoju osobistego, jak i wsparciem dla wszystkich osób, które pracują z drugim człowiekiem indywidualnie lub grupowo.
Porozumienie bez przemocy, zwane też Empatyczną Komunikacją, kładzie nacisk na umiejętność słuchania i mówienia w taki sposób, aby nie były słyszane tylko słowa. Ważne będzie w jaki sposób zostanie usłyszana nasza intencja i najgłębsza motywacja. Pokazuje także, jak w ten sam sposób mamy słuchać drugiego człowieka czy grupy.

Twórca metody Marshall B. Rosenberg pisze o Porozumieniu bez przemocy:
„Fundamentem porozumienia bez przemocy są pewne umiejętności posługiwania się mową i innymi narzędziami pomagające nam nawet w niesprzyjających okolicznościach zachować człowieczeństwo”. Nie ma w tej metodzie niczego nowego; wszystkie jej składniki znane są od stuleci.
NVC pomaga nam zmienić swój styl wyrażania siebie i słuchania tego, co mówią inni. Nasze słowa nie są już odtąd efektem nawykowych, automatycznych reakcji, lecz tworzą świadomą odpowiedź, której mocną podstawą jest uświadamianie sobie własnych spostrzeżeń, uczuć i pragnień”

Zapraszamy do wysłuchania audycji na temat studiów Porozumienie bez przemocy w RADIO WNET

Studia umożliwiają:

Wsparcie w procesie prowadzącym do certyfikacji na trenera NVC przez światowe The Center for Nonviolent Communication
Rozwinięcie i pogłębienie kompetycji budowania zespołu, budowania dobrej relacji z drugim człowiekiem w oparciu o dialog i wzajemne poszanowanie
Poznanie procesu mediacji w oparciu o NVC i ich praktyka
Zdobycie skutecznych i sprawdzonych narzędzi pomocnych w relacjach z drugim człowiekiem (np. gdy pojawiają się trudne emocje, brakuje motywacji, pojawia się wewnętrzny opór oraz lęk, myśli i oceny blokują budowanie relacji, sprawdzone sposoby komunikacji nie działają, chcemy dotrzeć głębiej do potrzeb)
Zdobycie profesjonalnych narzędzi do wspierania ludzi w najważniejszych obszarach ich życia: rodziny, związków, zdrowia, równowagi życiowej, biznesu
Intensywny własny rozwój
Studia pozwolą na zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu:

podstawowych założeń Porozumienia bez przemocy i ich zastosowania w praktyce
efektywnego zarządzania zespołem w oparciu o empatię
zarządzania własnymi emocjami
budowania zaangażowania własnego oraz współpracowników/członków zespołu w oparciu o współpracę i wolny wybór
udzielania informacji zwrotnej budującej zaangażowanie i wspierającej rozwój potencjału wewnętrznego
radzenia sobie z krytyką i reagowaniem na pochwały
budowania kontaktu opartego na dialogu i wzajemnym szacunku
rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie z silnymi emocjami
mediacji i kluczowych kompetencji mediatora NVC
wykorzystania postawy empatycznej w pracy coacha, mentora, trenera, mediatora
Adresaci studiów

Studia skierowane są do wszystkich osób, które chcą rozwijać swoje umiejętność porozumiewania się w oparciu o Porozumienie bez przemocy. Komunikacja zarówno w życiu osobistym, jak i w pracy zawodowej. W szczególności zapraszamy na studia wszystkie osoby pracujące w zawodach, których podstawową cechą jest stały kontakt z ludźmi, np.:

specjalistów pracujących na co dzień z ludźmi: nauczycieli, wychowawców, doradców zawodowych, trenerów, coachów, mediatorów
psychologów i terapeutów pragnących poszerzyć swoje kompetencje
menadżerów oraz przedstawicieli działów HR, którym zależy na komunikacji wspierającej wzajemne poszanowanie i budującej współpracę i zaangażowanie
osoby, które chcą w przyszłości zostać certyfikowanymi trenerami NVC

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Zasady przyjęć na studia podyplomowe

Kandydaci na studia podyplomowe przyjmowani są na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

Szczegółowych informacji udziela Biuro Rekrutacji
tel. (22) 656 71 89
e-mail: rekrutacja@civitas.edu.pl

Opłaty

AAzwiń
Wiecej informacji na stronie: opłaty za studia