Collegium Civitas

ul.pl. Defilad 1, PKiN 1, 00-901 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 656-71-87
fax. (22) 656-71-75

Kierunek: Coaching zdrowia i żywienia

Kategoria: Psychologia

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
„Bądź zmianą jaką pragniesz widzieć w świecie”

M. Gandhi

Pierwsze w Polsce studia Coachingu Zdrowia i Żywienia!

Coaching Zdrowia i Żywienia to kierunek studiów podyplomowych realizowany we współpracy z Instytutem HAPPYMORE. Kierunek ten ma dostarczyć narzędzi z zakresu coachingu zdrowia i żywienia osobom profesjonalnie zajmującym się pomaganiem swoim pacjentom i klientom w drodze do pełni ich dobrostanu psycho – fizycznego jak również profesjonalistom w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia.

Coaching Zdrowia i Żywienia wspiera jego uczestników w zmianie zachowań z obszaru stylu życia na zdrowsze. Partnerzy coachingu współpracują, by ułatwić wprowadzenie zmian – Coach Zdrowia nie zajmuje się udzielaniem doraźnej pomocy a towarzyszeniem w procesie coachingu, w drodze z miejsca, w którym znajduje się teraz do miejsca, w którym jego klient pragnie być. Można to zdefiniować jako wspieranie swojego klienta/pacjenta w zdobywaniu wiedzy, umiejętności oraz narzędzi tak by nabrał on pewności siebie i w efekcie stał się aktywnym uczestnikiem procesu własnego zdrowienia.

Zawód Coacha Zdrowia daje ogromne spektrum możliwości pracy w charakterze trenera zdrowia, coacha zdrowia, trenera zdrowego stylu życia. Wzbogaca pracę psychologa, psychoterapeuty i lekarza o holistyczne, interdyscyplinarne podejście do zdrowia i choroby.

Studia Coachingu Zdrowia i Żywienia mają bardzo praktyczny wymiar. To seria interaktywnych wykładów, ćwiczeń i warsztatów, które skondensowaną wiedzę teoretyczną łączą z szerokim wachlarzem zadań praktycznych. Dzięki takiemu rozwiązaniu słuchacze bardzo szybko mogą przełożyć pozyskana wiedzę na codzienny warsztat pracy.

Cel

Studia umożliwiają:

Rozwinięcie kompetencji Coacha Zdrowia i Żywienia zgodne ze światowymi standardami.
Zrozumienie mechanizmów powstawania deficytów psychofizycznych oraz ich wpływu na zdrowie I samopoczucie człowieka poprzez diagnozowanie problemów w obszarze zdrowia i aktywności życiowej oraz definiowanie metod odzyskania lub utrzymania równowagi psychofizycznej.
Pozyskanie narzędzi coachingu integralnego do pracy we wszystkich obszarach zdrowia i dobrostanu m.in. fizycznym, emocjonalnym, mentalnym i duchowym.
Sformułowanie celów, wzmocnienie zaangażowania i motywacji do zmiany oraz realizowanie procesu dochodzenia do własnych, skutecznych rozwiązań problemów.
Studia pozwolą na zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu:

Metodologii coachingu, zgodnego ze standardami i etyką ICF
Procesu coachingowego
Psychologicznego procesu zmiany
Coachingu integralnego
Poszczególnych specjalizacji coachingu zdrowia
Coachingu psychosomatycznego
Pracy ze stresem
Coachingu stylu życia
Coachingu dietetycznego
Coachingu relacji
Pracy z przekonaniami
Coachingu filozoficznego i sensu życia


Adresaci studiów

Studia są skierowane do:

Studia skierowane są do „profesjonalistów-pomagaczy” – osób pracujących z ludźmi, zainteresowanych rozwojem specjalistycznych umiejętności z zakresu coachingu zdrowia.W szczególności studia adresowane są do:

Osób, które chcą zacząć pracować jako coach zdrowia, trener zdrowia, coach dietetyczny
Psychologów, psychoterapeutów i terapeutów pragnących poszerzyć swoje kompetencje
Specjalistów pracujących w sektorach doradztwa, rozwoju personalnego, służby zdrowia (lekarze, pielęgniarki, rehabilitanci, dietetycy).
Pracowników instytucji, organizacji zajmujących się profilaktyką i promocją zdrowia.
Innych osób profesjonalnie zajmujących się pomaganiem.
REKRUTA

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Zasady przyjęć na studia podyplomowe

Kandydaci na studia podyplomowe przyjmowani są na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

Szczegółowych informacji udziela Biuro Rekrutacji
tel. (22) 656 71 89
e-mail: rekrutacja@civitas.edu.pl

Opłaty

AAzwiń
Wiecej informacji na stronie: opłaty za studia