Collegium Civitas

ul.pl. Defilad 1, PKiN 1, 00-901 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 656-71-87
fax. (22) 656-71-75

Kierunek: Idee XX wieku. Szkoła filozoficzna Tadeusza Gadacza

Kategoria: Socjologia i Praca socjalna

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
Cel
Studia umożliwiają:

Zapoznanie się z bogactwem nurtów, kierunków i szkół obejmujących zarówno problematykę filozofii człowieka, myśl polityczną, psychoanalizę i kulturę ponowoczesną oraz filozofię analityczną.
Zdobycie wiedzy, w tym przede wszystkim zapoznanie się ze współczesną transformacją takich idei, jak człowiek, świadomość, umysł, podmiot, dialog, prawda, wartości, sprawiedliwość, etyka, państwo, wspólnota społeczna, metafizyka, kultura, nauka, język, logika itp. Filozofia stanowi otwarcie przestrzeni wszelkich możliwych problemów.
Lepsze zrozumienie świata współczesnego i zachodzące w nim procesy zmian. Zrozumienie współczesnego świata pozwoli z kolei absolwentom także lepiej zrozumieć swoje własne w nim miejsce oraz sens zawodowych i życiowych dążeń.
Studia pozwolą na zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu:

filozofii życia, pragmatyzmu, filozofii ducha, filozofii egzystencji, filozofii dialogu, fenomenologii, myśli chrześcijańskiej, myśli marksistowskiej;
filozofii hermeneutycznej, poststrukturalistycznej i postmodernistycznej;
filozofii analitycznej;
filozofii politycznej.
Adresaci studiów
Studia są skierowane do:

Wszystkich, którzy – bez względu na kierunek swego dotychczasowego wykształcenia – chcą zrozumieć współczesny świat i pogłębić wiedzę na temat głównych problemów myśli i kultury XX wieku. Pragniemy zainteresować naszą ofertą nauczycieli, absolwentów i doktorantów nauk społecznych i humanistycznych, przedstawicieli mediów i pracowników szeroko pojętej sfery kultury oraz wszystkich, którzy zarówno w swej pracy zawodowej, jak i w życiu prywatnym poszukują odniesień do fundamentalnych zagadnień natury filozoficznej.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Zasady przyjęć na studia podyplomowe

Kandydaci na studia podyplomowe przyjmowani są na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

Szczegółowych informacji udziela Biuro Rekrutacji
tel. (22) 656 71 89
e-mail: rekrutacja@civitas.edu.pl

Opłaty

AAzwiń
Wiecej informacji na stronie: opłaty za studia