Collegium Civitas

ul.pl. Defilad 1, PKiN 1, 00-901 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 656-71-87
fax. (22) 656-71-75

Kierunek: Studia Podyplomowe Liderów Oświaty

Kategoria: Społeczeństwo, styl życia, sztuka

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
Studia prowadzą wspólnie z Collegium Civitas, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty.
Rekrutacja trwa do wyczerpania miejsc!

Rodzaj studiów:

studia podyplomowe

Edycja:

X

Cel

Studia umożliwiają dyrektorom szkół:

refleksję nad jakością własnego przywództwa w szkole,
skoncentrowanie się na procesach uczenia się uczniów i nauczania,
wprowadzenie przy wsparciu mentorów zmian w tym obszarze.
Studia pozwolą na zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu:

skutecznych i sprawdzonych metod uczenia się i nauczania,
zarządzania zmianą w środowisku szkolnym,
kompetencji liderskich,
strategicznego przewodzenia w szkole.
Adresaci studiów

Studia skierowane są do dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek, którzy poprzez rozwój własny i pracę z radą pedagogiczną chcą poprawić jakość pracy swojej szkoły.

W naszej szkole zmienił się sposób myślenia o uczeniu się i nauczaniu. Nauczyciele wzajemnie obserwują swoje lekcje, dyskutują o nich, wprowadzają zmiany. Działamy na terenach popegeerowskich, ale w sprawdzianie szóstoklasistów nasi uczniowie osiągają najlepsze wyniki w gminie.

Elżbieta Elmrych, dyrektorka Szkoły Podstawowej w Lubieszewie

Dzięki studiom zmieniła się moja postawa. W sposób świadomy, odpowiedzialny i refleksyjny kieruję szkołą i udzieliło się to nauczycielom i uczniom. Poszukujemy nowych rozwiązań, jesteśmy otwarci, nie boimy się zmian. Nabraliśmy wiatru w żagle.

Anna Siemiatycka, dyrektorka Gimnazjum nr 2 w Olecku

Studia zmieniły moje spojrzenie na szkołę. Patrzę na nią przez pryzmat ucznia i jego potrzeb. Przenoszę na grunt szkoły wiele rozwiązań wspierających proces uczenia się, w tym ocenianie kształtujące i spacery edukacyjne.

Marek Cimochowski, dyrektor Gimnazjum w Bieżuniu.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Zasady przyjęć na studia podyplomowe

Kandydaci na studia podyplomowe przyjmowani są na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

Szczegółowych informacji udziela Biuro Rekrutacji
tel. (22) 656 71 89
e-mail: rekrutacja@civitas.edu.pl

Opłaty

AAzwiń
Wiecej informacji na stronie: opłaty za studia