Collegium Civitas

ul.pl. Defilad 1, PKiN 1, 00-901 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 656-71-87
fax. (22) 656-71-75

Kierunek: Historia sztuki. Interpretacje

Kategoria: Społeczeństwo, styl życia, sztuka

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
Edycja:

I (wcześniej IX edycji na kierunku Historii sztuki. Perspektywa społeczna i polityczna)Collegium Civitas zaprasza na dziesiątą edycję Studiów Podyplomowych z Historii Sztuki. Ten mały jubileusz zobowiązuje. W tym roku proponujemy więc odmienną formułę i program, który uwzględnia najnowsze perspektywy teoretyczne w badaniach nad dziejami sztuki i dziedzictwem kulturowym. Dwusemestralne studia podyplomowe Historia sztuki. Interpretacje, nie mając sobie podobnych w Polsce, adresowane są do osób, których ambicją jest rozwinięcie umiejętności wszechstronnego spojrzenia na problematykę historii sztuki w szerokim kontekście kultury wizualnej oraz utrwalenie kompetencji interpretacyjnych. Pogłębiona wiedza o procesach historycznych oraz wybitnych twórcach i ich dziełach, będzie podstawą do rozpoznawania znaczeń i rozumienia sensu artefaktów, ulokowanych w różnych porządkach analizy kontekstualnej.

Chcemy teorię umiejętnie łączyć z praktyką analizy tekstów kultury. Dlatego proponujemy zdobywanie wiedzy ogólnej z historii sztuki w nowych ujęciach oraz w bezpośrednim kontakcie z dziełami artystycznymi, podczas krytycznej dyskusji w miejscach ekspozycji dzieł sztuki, na przykład w procesie aktywnie podejmowanej ich interpretacji podczas fakultatywnego wyjazdu studyjnego do Rzymu czy w trakcie inauguracyjnego studium terenowego w Pałacu Radziwiłłowskim w Nieborowie.

Ważne będzie dla nas wszystko, co tworzy porządek w historii sztuki, co pozwala rozumieć metody interpretowania dzieła sztuki, procesy towarzyszące jego powstawaniu, a także tworzenie relacji między dziełami oraz między dziełami i odbiorcami. Wskażemy momenty węzłowe, punkty wyjścia do rozumienia współczesności jako ramy dla świadomego swych kompetencji interpretatora.Cel
Studia umożliwiają:

przygotowanie do świadomej obserwacji współczesnego życia artystycznego oraz uczestnictwa w nim,
zdobycie dodatkowych, udokumentowanych kompetencji w zakresie wiedzy o kulturze i historii sztuki,
uzyskanie kwalifikacji wymaganych w postępowaniu awansowym lub w procedurach konkursowych i grantowych.
Studia pozwolą na zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu:

kompetencji w interpretacji dzieła sztuki,
stosowania nowych metod analizy kontekstualnej,
rozumienia związków procesów historycznych ze sferą twórczości artystycznej,
zdobycie ogólnej orientacji w zasadach funkcjonowania wybranych instytucji kultury,
wykorzystania wiedzy humanistycznej i zdolności interpretacji do oceny różnorodnych zjawisk świata współczesnego.
Adresaci studiówStudia są skierowane do:

absolwentów studiów humanistycznych (i nie tylko), którzy chcą zdobyć dodatkowe kompetencje i wiedzę z historii sztuki,
nauczycieli przedmiotu „Wiedza o kulturze”,
pracowników instytucji kultury,
osób zawodowo nie związanych z kulturą, lecz myślących o sztuce jako podstawowym składniku rozwoju kulturowego każdego reprezentanta nowoczesnego społeczeństwa,
wszystkich, którzy z różnych perspektyw interesują się sztuką, są jej miłośnikami lub kolekcjonerami.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Zasady przyjęć na studia podyplomowe

Kandydaci na studia podyplomowe przyjmowani są na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

Szczegółowych informacji udziela Biuro Rekrutacji
tel. (22) 656 71 89
e-mail: rekrutacja@civitas.edu.pl

Opłaty

AAzwiń
Wiecej informacji na stronie: opłaty za studia