Collegium Civitas

ul.pl. Defilad 1, PKiN 1, 00-901 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 656-71-87
fax. (22) 656-71-75

Kierunek: Dyplomacja kulturalna i creative diplomacy

Kategoria: Stosunki międzynarodowe

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
Cel

Studia pozwolą na zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu: kulturowej i cywilizacyjnej geografii świata, metod budowania wizerunku i marki narodowej kraju przy wykorzystaniu najbardziej atrakcyjnych cech własnego społeczeństwa. Pozwolą też na samodzielne budowanie projektów finansowanych przez fundusze własne i zewnętrzne oraz ich sprawną realizację w przestrzeni międzynarodowej. Wiedza zdobyta w trakcie studiów pozwala na zgromadzenie pełnego instrumentarium niezbędnego do realizacji celów dyplomacji kulturalnej.Adresaci studiów

Studia są skierowane do osób zainteresowanych kulturą jako narzędziem nowoczesnej dyplomacji i to zarówno tych, którzy dotąd nie zetknęli się z przedmiotowym obszarem studiów jak i tych, którzy już funkcjonują w instytucjach kulturalnych, administracji publicznej, pozarządowych i którzy dążą do pogłębienia swojej wiedzy.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Zasady przyjęć na studia podyplomowe

Kandydaci na studia podyplomowe przyjmowani są na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

Szczegółowych informacji udziela Biuro Rekrutacji
tel. (22) 656 71 89
e-mail: rekrutacja@civitas.edu.pl

Opłaty

AAzwiń
Wiecej informacji na stronie: opłaty za studia