Collegium Civitas

ul.pl. Defilad 1, PKiN 1, 00-901 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 656-71-87
fax. (22) 656-71-75

Kierunek: Przywództwo międzygeneracyjne

Kategoria: Zarządzanie

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
Studia umożliwiają:

Studia umożliwiają przeprowadzenie prawdziwej i jakościowo znaczącej zmiany w zarządzaniu ludźmi w swojej firmie, dziale, zespole…
Umożliwiają przejście od władzy do zarządzania, od szefowania do przewodzenia, od kontrolowania do stymulowania, od „popychania” do „pociągania”.
„Przywództwo Międzygeneracyjne” to studia, które kształcą menadżerów, którzy nie postrzegają ludzi jako zasobu, ale widzą zasoby w ludziach.
Żyjemy w czasach „indywidualnych wzorców”: doświadczamy różnorodności potrzeb, motywacji i modeli życia.
Jak w takiej ponowoczesnej rzeczywistości efektywnie zarządzać? Jak budować i rozwijać skuteczne organizacje?
Jak (i po co) łączyć w efektywne zespoły ludzi niekiedy skrajnie różnych?
Słuchacze studiów poszukują odpowiedzi na te i wiele innych pytań i dylematów zarządczych, uczestnicząc w analizach i dyskusjach, realizując projekty diagnostyczne w swoich organizacjach, wymieniając się doświadczeniami i pomysłami. A czynią to w kontekście wykładów i warsztatów opartych o najnowszą wiedzę i o sprawdzone metody wydobywania i wykorzystywania potencjału tkwiącego w ludziach.
Studia pozwolą na zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu:

rozpoznawania i modelowania kultury organizacyjnej i kultury zarządzania w organizacji
zarządzania różnorodnością, ze szczególnym uwzględnieniem różnic pokoleniowych (generacyjnych)
diagnozowania i modelowania procesów i struktur zarządzania ludźmi w organizacjach różnorodnych (perspektywa HR)
kształtowania postaw pracowniczych w oparciu o wartości – budowania etosu pracowniczego
przeciwdziałania anomii pracowniczej
motywowania w odwołaniu do korzyści i wartości
metod i technik badania wybranych aspektów funkcjonowania organizacji
zarządzania w sytuacjach zmiany, konfliktu i kryzysu motywacji
Adresaci studiów
członków zarządów i menadżerów
właścicieli i zarządzających MŚP
właścicieli i zarzadzajacych firmami rodzinnymi i o rodzinnym rodowodzie
specjalistów zarządzania zasobami ludzkimi (poziom strategiczny)
zarządzających w administracji i organizacjach pozarządowych.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Zasady przyjęć na studia podyplomowe

Kandydaci na studia podyplomowe przyjmowani są na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

Szczegółowych informacji udziela Biuro Rekrutacji
tel. (22) 656 71 89
e-mail: rekrutacja@civitas.edu.pl

Opłaty

AAzwiń
Wiecej informacji na stronie: opłaty za studia