Collegium Civitas

ul.pl. Defilad 1, PKiN 1, 00-901 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 656-71-87
fax. (22) 656-71-75

Kierunek: Manager CSR

Kategoria: Zarządzanie

Czas trwania (semestry): 2

Opis kierunku

AAzwiń
Odpowiedzialne zarządzanie organizacją (ang. CSR – Corporate Sustainability and Responsibility) to dynamicznie rozwijająca się, interdyscyplinarna dziedzina zarządzania organizacjami i ich wpływem nie tylko ekonomicznym, ale społecznym i środowiskowym.
Wdrażanie CSR staje się coraz ważniejsze dla firm. Firmy uwzględniające w swojej działalności aspekty społeczne, środowiskowe są atrakcyjne dla pracowników, doceniane przez klientów, partnerów biznesowych i inwestorów. Wiodące giełdy uruchomiły indeksy firm odpowiedzialnych. Rola CSR rośnie również dla otoczenia biznesu. W 2014 r. weszła w życie dyrektywa unijna wymagająca od firm raportowania pozafinansowego, a Komisja Europejska przygotowuje się do ogłoszenia kolejnej strategii CSR.

Studia podyplomowe „Manager CSR” są realizowane w ścisłej współpracy Collegium Civitas z firmą edukacyjno-doradczą CSRinfo, specjalizującą się w tematyce społecznej odpowiedzialności biznesu i rozwoju zrównoważonego, animatora działań CSR na polskim rynku, lidera szkoleń i programów edukacyjnych w tym obszarze. Studia mają charakter praktyczny i prowadzone są przez pasjonatów tematyki CSR.

Słuchacze studiów, oprócz zajęć programowych otrzymują:

publikacje związane z CSR
informację o wartościowych wydarzeniach
mają organizowane 1 spotkanie „po godzinach”
wykład gościa zagranicznego
wizytę studyjną w firmie
mogą poznać praktyków
Cel

Celem studiów jest wyposażenie kadry menedżerów i specjalistów z przedsiębiorstw, jednostek administracji publicznej i organizacji społecznych w wiedzę i umiejętności niezbędne do sprawnego zarządzania procesami CSR w organizacjach i poszukiwane na polskim rynku kompetencje managera CSR. Wykształcenie kadry jest kluczowe dla osiągnięcia celów rozwoju społeczno-gospodarczego zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Studia pozwolą na zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu:

wiedzy merytorycznej z obszaru CSR, zrównoważonego rozwoju i zarządzania organizacją,
praktyki wdrażania CSR w kluczowych obszarach funkcjonowania organizacji, w szczególności firmy i jednostki administracji publicznej,
rozwoju kompetencji komunikacyjnych i menedżerskich niezbędnych do efektywnego angażowania interesariuszy i zarządzania zespołem;
Adresaci studiów

Studia są skierowane do osób które:

Chcą zdobyć nowy, coraz częściej poszukiwany na polskim i międzynarodowym rynku zawód managera CSR;
Szukają ciekawych możliwości rozwoju zawodowego i osobistego;
Chcą budując swoją karierę łączyć aspekt wdrażania wartości i wysokich standardów etycznych ze skutecznym zarządzaniem procesami i projektami w organizacjach;
Chcą rozwinąć swoje kompetencje i poznać techniki motywowania i angażowania różnych grup interesariuszy we wdrażanie standardów CSR;
Chcą rozwinąć praktyczne umiejętności przydatne we wdrażaniu CSR wewnątrz organizacji;
Chcą uczyć się zasad i narzędzi CSR bezpośrednio od ekspertów oraz praktyków z Polski i zza granicy;
Chcą stać się liderami CSR – osobami łączącymi umiejętności interpersonalne z ugruntowaną wiedzą na temat zarządzania organizacją i zespołami. Specjalistami, którzy znają standardy, narzędzia i zasady wdrażania CSR oraz używają swojej wiedzy do budowania kapitału społecznego, promowania i wdrażania społecznej odpowiedzialności organizacji.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Zasady przyjęć na studia podyplomowe

Kandydaci na studia podyplomowe przyjmowani są na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

Szczegółowych informacji udziela Biuro Rekrutacji
tel. (22) 656 71 89
e-mail: rekrutacja@civitas.edu.pl

Opłaty

AAzwiń
Wiecej informacji na stronie: opłaty za studia