Collegium Civitas

ul.pl. Defilad 1, PKiN 1, 00-901 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 656-71-87
fax. (22) 656-71-75

Kierunek: Stosunki międzynarodowe - studia licencjackie

Opis kierunku

AAzwiń
We współczesnym, zglobalizowanym, świecie ponadnarodowe podmioty komunikują się na wielu poziomach: ekonomicznym, politycznym, prawnym, kulturalnym, a nawet psychologicznym. Stosunki Międzynarodowe w Collegium Civitas wyposażają w niezbędne instrumenty analizy i poznania mechanizmów międzynarodowego współdziałania.

Studia na kierunku Stosunki Międzynarodowe pozwolą na zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu:
- nauk społecznych,
- nauk politycznych,
- prawa międzynarodowego i gospodarki światowej,
- integracji europejskiej,
- relacji międzykulturowych,
- technik komunikacji i negocjacji.

Program studiów obejmuje wykłady, ćwiczenia i warsztaty z:
- prawa międzynarodowego,
- bezpieczeństwa międzynarodowego,
- teorii stosunków międzynarodowych,
- międzynarodowego prawa publicznego,
- historii cywilizacji europejskiej.

Studia skierowane są do osób planujących karierę w:
- sektorze publicznym, samorządzie i administracji państwowej,
- organizacjach pozarządowych,
- instytucjach Unii Europejskiej, ONZ, NATO,
- działach współpracy międzynarodowej w przedsiębiorstwach,
- mediach (prasa, radio, internet).

Specjalności: STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE) STACJONARNE W JĘZYKU POLSKIM:
• Stosunki Międzynarodowe
• Biznes i marketing międzynarodowy
• Dyplomacja i komunikacja
• Bezpieczeństwo i zwalczanie terroryzmu


Specjalności: STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE) NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) W JĘZYKU POLSKIM:
• Stosunki Międzynarodowe
• Biznes i marketing międzynarodowy
• Dyplomacja i komunikacja
• Bezpieczeństwo i zwalczanie terroryzmu


Specjalności: STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE) STACJONARNE DWUJĘZYCZNE (POLSKO-ANGIELSKIE):
• International Relations / Stosunki Międzynarodowe
• Media, Diplomacy and International Negotiations / Media, dyplomacja i negocjacje międzynarodowe
• International Business and Marketing / Biznes i marketing międzynarodowy


Specjalności: STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE) STACJONARNE W JĘZYKU ANGIELSKIM:
• International Relations
• Media, Diplomacy and International Negotiations
• International Business and Marketing

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Zasady przyjęć na studia I stopnia (licencjackie)

Przyjęcie na studia I stopnia (licencjackie) następuje jedynie na podstawie złożonych dokumentów.

1. Podpisany wydruk formularza-wniosku o przyjęcie na studia rekrutacja.civitas.edu.pl Rekrutacja online
2. Kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu w Dziale Rekrutacji),
3. 2 fotografie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodu osobistego),
4. Kserokopia awersu i rewersu dowodu osobistego
5. Dowód wniesienia opłaty kwalifikacyjnej

Szczegółowych informacji udziela Biuro Rekrutacji
tel. (22) 656 71 89
e-mail: rekrutacja@civitas.edu.pl

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja na rok akademicki 2016/2017 rozpoczęła się w maju 2016 roku

Opłaty

AAzwiń