Collegium Civitas

ul.pl. Defilad 1, PKiN 1, 00-901 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 656-71-87
fax. (22) 656-71-75

Kierunek: Stosunki międzynarodowe - studia magisterskie

Opis kierunku

AAzwiń
Specjalizacja ogólna Stosunki Międzynarodowe jest skierowana do kandydatów zainteresowanych współczesną polityką międzynarodową i stosunkami między podmiotami występującymi na scenie międzynarodowej.

Program kładzie szczególny nacisk na zagadnienia, które są niezbędne dla wyjaśnienia globalnej dynamiki współczesnego świata tj. globalizacja, bezpieczeństwo, terroryzm, prawa człowieka, europejski system bezpieczeństwa oraz polityka zagraniczna głównych aktorów w przestrzeni międzynarodowej. Program zakłada interdyscyplinarne podejście do spraw międzynarodowych i zachęca studentów do krytycznego podchodzenia do procesów i koncepcji leżących u podstaw stosunków międzynarodowych.

Wśród wykładowców Stosunków Międzynarodowych w Collegium Civitas znajduje się 4 europarlamentarzystów (dzięki czemu studenci Collegium Civitas mają możliwość poznania Unii Europejskiej nie tylko od strony teoretycznej, ale także praktycznej – z ust osób, które biorą czynny udział w życiu UE i kształtowaniu jej przyszłości) oraz 7 byłych ambasadorów (których wiedza i doświadczenie wprowadzą studentów w arkana pracy dyplomatycznej).

Program specjalności wyposaża studentów m.in. w wiedzę i umiejętności:

- z zakresu stosunków międzynarodowych, prawa, historii, integracji europejskiej
- skutecznego wykorzystywania technik komunikacji
- analizowania sytuacji na arenie międzynarodowej i zdolność wyciągania trafnych wniosków
- posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu problematyki międzynarodowej
- znajomości słownictwa angielskiego z dziedziny stosunków międzynarodowych
- wykorzystania mediów w stosunkach międzynarodowych i dyplomacji


Perspektywy zatrudnienia:

- ministerstwa (np. MSZ, MON, MSWiA, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego)
- agencje bezpieczeństwa
- administracja rządowa i samorządowa
- instytucje Unii
- media (prasa, telewizja, Internet, radio)
- placówki kulturalne i społeczne
- firmy konsultingowe
- działy współpracy zagranicznej w instytucjach i przedsiębiorstwach
- instytucjach publiczne oraz przedsiębiorstwa związane z międzynarodową współpracą gospodarczą;
- organizacje i instytucje międzynarodowe
- ośrodki analityczne, badawcze i eksperckie

Specjalności

STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE) STACJONARNE W JĘZYKU POLSKIM:
- Stosunki Międzynarodowe
- Studia amerykanistyczne
- Studia azjatyckie
- Dyplomacja i negocjacje w erze informacji
- Cyberbezpieczeństwo i studia strategiczne
- Biznes międzynarodowy i negocjacje

STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE) NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) W JĘZYKU POLSKIM:
- Stosunki Międzynarodowe
- Studia amerykanistyczne
- Studia azjatyckie
- Dyplomacja i negocjacje w erze informacji
- Cyberbezpieczeństwo i studia strategiczne
- Biznes międzynarodowy i negocjacje

STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE) STACJONARNE DWUJĘZYCZNE (POLSKO-ANGIELSKIE):
- Stosunki międzynarodowe / International Relations
- Biznes międzynarodowy i negocjacje/International Business and Negotiations
- Cybersecurity and Strategic Studies / Cyberbezpieczeństwo i studia strategiczne
- Dyplomacja i negocjacje w erze informacji / Diplomacy and Negotiations in the Age of Information

STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE) STACJONARNE W JĘZYKU ANGIELSKIM:
- International Relations
- International Business and Negotiations
- Diplomacy and Negotiations in the Age of Information
- Cybersecurity and Strategic Studies

STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE) NIESTACJONARNE W JĘZYKU ANGIELSKIM:
- International Relations
- International Business and Negotiations


Zasady rekrutacji

AAzwiń
Zasady przyjęć na studia II stopnia (magisterskie uzupełniające)

Przyjęcie na studia II stopnia (magisterskie) odbywa się jedynie na podstawie złożonych dokumentów. W przypadku studiów z dotacją Unii Europejskiej zasady rekrutacji mogą być ustalane na oddzielnych zasadach.

Warunkiem przyjęcia na studia do Collegium Civitas jest złożenie kompletu dokumentów i pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego.

Wymagane dokumenty:

1. Podpisany wydruk formularza-wniosku o przyjęcie na studia rekrutacja.civitas.edu.pl Rekrutacja online
2. Kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu w Dziale Rekrutacji),
3. Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu w Dziale Rekrutacji)
4. 2 fotografie (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodu osobistego),
5. Kserokopia awersu i rewersu dowodu osobistego
6. Dowód wniesienia opłaty kwalifikacyjnej
7. W wybranych przypadkach Komisja Rekrutacyjna może poprosić o przesłanie suplementu do dyplomu.

Szczegółowych informacji udziela Biuro Rekrutacji
tel. (22) 656 71 89
e-mail: rekrutacja@collegium.edu.pl

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja na rok akademicki 2016/2017 rozpoczęła się w maju 2016 roku

Opłaty

AAzwiń
Wiecej informacji na stronie: opłaty za studia