Wyższa Szkoła Cła i Logistyki

ul.Jagiellońska 82, 03-301 Warszawa
woj.mazowieckie
tel. (22) 262-88-88
fax. (22) 262-88-01
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
Uczelnia na kierunku Stosunki międzynarodowe prowadzi następujące studia niestacjonarne:
Stosunki międzynarodowe - studia I stopnia (licencjackie)Stosunki międzynarodowe - studia II stopnia (uzupełniające magisterskie)