Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości

ul.Gajowa 6, 60-815 Poznań
woj.wielkopolskie
tel. 61 864 10 40
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Zarządzanie

Wydział: Wydział Zamiejscowy we Wrześni

Opis kierunku

AAzwiń
Kierunek Zarządzanie trwa 6 semestrów.
Po III semestrze studenci mają wybór jednej z dwóch specjalności: Rachunkowość przedsiębiorstw lub Obrót Gospodarczy. W ramach Rachunkowości przedsiębiorstw istnieje możliwość podjęcia specjalizacji takich jak: Rachunkowość, Audyt i Kontrola Wewnętrzna, Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw, Rachunkowość Budżetowa, Rachunkowość i Finanse Jednostek Służby Zdrowia. W ramach Obrotu gospodarczego oferujemy specjalizacje takie jak: Zarządzanie Małą i Średnią Firmą, Zarządzanie Jakością, Handel międzynarodowy, Handel elektroniczny, Informatyka w biznesie, Obrót towarowy, Zarządzanie informacją, Zarządzanie jakością.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Studentem Wyższej Szkoły Handlu i Rachunkowości może zostać każda osoba z wykształceniem średnim, udokumentowanym świadectwem maturalnym. Od kandydatów na studia wymagane są następujące dokumenty:
-kwestionariusz osobowy (dostępny w Biurze Rekrutacji oraz na stronie www.wshir.pl)
-oryginał lub odpis świadectwa maturalnego
-kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (dot. osób zdających tzw. nową maturę)
-4 zdjęcia dowodowe
-kserokopia dowodu osobistego
-dowód wniesienia opłaty wpisowej na konto Uczelni

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja trwa! Sprawdź aktualną promocję!

Opłaty

AAzwiń
10 rat po 360 zł

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dziekanat Wydziału Zamiejscowego we Wrześni
ul. Koszarowa 12
62-300 Września
tel./fax 61 437 62 30
e-mail: dziekanatawrzesnia@wshir.pl