Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości

ul.Gajowa 6, 60-815 Poznań
woj.wielkopolskie
tel. 61 864 10 40
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Rachunkowość

Kategoria: Ekonomia

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział w Poznaniu

Opis kierunku

AAzwiń
Studia organizowane są przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu przy współpracy Wyższej Szkoły Handlu i Rachunkowości. Adresowane są do osób, które chcą zmienić zawód na przyszłościowy, chcą podnieść posiadane już kwalifikacje, chcą pracować w Unii Europejskiej. Celem studiów jest wzbogacenie wiedzy w zakresie najnowszych rozwiązań ewidencji finansowej i podatkowej, w tym głównie rozwiązań stosowanych w Unii Europejskiej i w USA (MSR, MSSF, GAAP), podnoszenie wiedzy zawodowej zarówno w zakresie osiągnięć teorii rachunkowości, podatków, jak i umiejętności pragmatycznych, wypracowanie umiejętności praktycznego korzystania z aktów prawnych i ich interpretacji, w tym głównie przepisów księgowych i podatkowych.
Szerokie spektrum zagadnień pozwala na uczestnictwo w zajęciach zarówno tym, którzy dopiero zaczynają karierę w rachunkowości, jak i pracującym w służbach finansowo-księgowych od wielu lat.
Uczestnicy studiów otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
O przyjęcie na studia podyplomowe ubiegać się mogą osoby posiadające dyplom ukończenia szkoły wyższej lub studenci ostatniego roku studiów (dot. studiów I stopnia oraz studiów II stopnia).
W Biurze Rekrutacji należy złożyć następujące dokumenty:
-kwestionariusz osobowy
-podanie do Rektora o przyjęcie na studia
-odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej
-dwa zdjęcia dowodowe
-kserokopię dowodu osobistego
-dowód wniesienia opłaty wpisowej na konto Uczelni (lub dokonanie opłaty w Kasie WSHiR)

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja trwa do maja do końca września 2011 r.

Opłaty

AAzwiń
3800 zł

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dziekanat Wydziału w Poznaniu
ul. Gajowa 6
60-815 Poznań
tel./fax 61 843 33 69
e-mail: dziekanat@wshir.pl