Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości

ul.Gajowa 6, 60-815 Poznań
woj.wielkopolskie
tel. 61 864 10 40
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Rachunkowość i Finanse Jednostek Sektora Finansów Publicznych

Kategoria: Ekonomia

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział w Poznaniu

Opis kierunku

AAzwiń
Podstawowym celem studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu rachunkowości, zaprezentowanie i wyrobienie wśród słuchaczy praktycznej umiejętności posługiwania się nabytą wiedzą niezbędną do wykonywania zawodu księgowego w podmiocie gospodarczym, a także do wykonywania innych zawodów i pełnienia funkcji, gdzie wykorzystanie wiedzy z rachunkowości jest szczególnie przydatne.
Studia przeznaczone są dla osób posiadających wyższe wykształcenie, zajmujących stanowiska głównego księgowego i niespełniających wymagań kwalifikacyjnych określonych w ustawie o finansach publicznych. Słuchaczami mogą być również pozostali pracownicy jednostek sektora finansów publicznych, pragnący zdobyć lub pogłębić wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości.
Studia organizowane są we współpracy ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce Oddziałem Wielkopolskim w Poznaniu.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
O przyjęcie na studia podyplomowe ubiegać się mogą osoby posiadające dyplom ukończenia szkoły wyższej lub studenci ostatniego roku studiów (dot. studiów I stopnia oraz studiów II stopnia).
W Biurze Rekrutacji należy złożyć następujące dokumenty:
-kwestionariusz osobowy
-podanie do Rektora o przyjęcie na studia
-odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej
-dwa zdjęcia dowodowe
-kserokopię dowodu osobistego
-dowód wniesienia opłaty wpisowej na konto Uczelni (lub dokonanie opłaty w Kasie WSHiR)

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja trwa do maja do końca września 2011 r.

Opłaty

AAzwiń
3000 zł

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dziekanat Wydziału w Poznaniu
ul. Gajowa 6
60-815 Poznań
tel./fax 61 843 33 69
e-mail: dziekanat@wshir.pl