Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości

ul.Gajowa 6, 60-815 Poznań
woj.wielkopolskie
tel. 61 864 10 40
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Audyt i Kontrolwa Wewnętrzna w Gospodarce i Administracji

Kategoria: Ekonomia

Czas trwania (semestry): 2
Wydział: Wydział w Poznaniu

Opis kierunku

AAzwiń
Studia przekazują wiedzę na temat funkcjonowania kontroli wewnętrznej w podmiotach gospodarujących i administracji publicznej oraz roli systemów kontroli wewnętrznej i audytu w ich działalności. Studia prowadzone są przy współpracy Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej. Łączą kwalifikacje akademickie i zawodowe. Przygotowują do zdania egzaminu CIA w języku polskim, co jest szczególnie ważne po zmianie ustawy o finansach publicznych z 16 grudnia 2006 r., znoszącej egzaminy państwowe na audytora wewnętrznego, oraz wprowadzeniu szeregu nowych uprawnień zawodowych uznawanych za wystarczające kwalifikacje audytorskie, takie jak CIA, CFE, CGAP.
Po obronie pracy absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, certyfikat PIKW, który dokumentuje uzyskanie tytułu "Audytora Wewnętrznego II Stopnia" oraz wpis na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych.
Absolwenci studiów podyplomowych prowadzonych przy współpracy z PIKW mogą ubiegać się o uzyskanie międzynarodowych profesjonalnych kwalifikacji: Certified International Controls Auditor-CICA oraz Certified Controls Specialist-CCS międzynarodowej organizacji The Institute for Internal Controls_ThellC.
Wykwalifikowana i doświadczona kadra dydaktyczna gwarantuje uzyskanie niezbędnej wiedzy, jak i praktycznego przygotowania do pracy w komórkach księgowości oraz audytu wewnętrznego jednostek budżetowych.

Zasady rekrutacji

AAzwiń
O przyjęcie na studia podyplomowe ubiegać się mogą osoby posiadające dyplom ukończenia szkoły wyższej lub studenci ostatniego roku studiów (dot. studiów I stopnia oraz studiów II stopnia).
W Biurze Rekrutacji należy złożyć następujące dokumenty:
-kwestionariusz osobowy
-podanie do Rektora o przyjęcie na studia
-odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej
-dwa zdjęcia dowodowe
-kserokopię dowodu osobistego
-dowód wniesienia opłaty wpisowej na konto Uczelni (lub dokonanie opłaty w Kasie WSHiR)

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja trwa do maja do końca września 2011 r.

Opłaty

AAzwiń
3300 zł

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
Dziekanat Wydziału w Poznaniu
ul. Gajowa 6
60-815 Poznań
tel./fax 61 843 33 69
e-mail: dziekanat@wshir.pl