Akademia Pomorska w Słupsku

ul.Arciszewskiego 22A, 76-200 Słupsk
woj.pomorskie
tel. (59) 84 05 940, Biuro Rekrut. (od 19.07.2013r): (59) 84 05 950, 532 542 583 oraz (59) 84 05 910 (kierunki medyczne)
fax. (59) 840-59-35
  • Stacjonarne
  • Niestacjonarne
  • Podyplomowe
studia I stopnia
studia II stopnia
studia jednolite
studia zaoczne - studia zaoczne, studia wieczorowe - studia wieczorowe, studia zaoczne i studia wieczorowe - studia zaoczne i studia wieczorowe
System studiów
studia podyplomowe - niestacjonarne, - stacjonarne, - przez internet

Kierunek: Edukacja biblioteczna z technologią informacyjną

Kategoria: Edukacja

Czas trwania (semestry): 3
Wydział: Wydział Edukacyjno-Filozoficzny

Opis kierunku

AAzwiń
Studia Podyplomowe
Edukacja Biblioteczna z Technologią Informacyjną
od października lub marca danego roku

Szczegóły:

Adresat studiów: absolwenci studiów wyższych różnych kierunków posiadający tytuł magistra lub licencjata (Uwaga! Potrzebne są też kwalifikacje pedagogiczne, jeżeli chcemy pracować w bibliotece szkolnej i pedagogicznej; w publicznej i naukowej - niekonieczne)

Cel studiów: dają kwalifikacje bibliotekarskie niezbędne do pracy w bibliotece szkolnej, pedagogicznej, a także publicznej i naukowej

Czas trwania: 3 semestry, 350 godzin w trybie zaocznym, zjazdy w soboty i niedziele co dwa tygodnie

Warunki ukończenia: zaliczenia, zaliczenia z oceną

Adres:
Jednostka prowadząca Podyplomowe Studia Edukacja Biblioteczna:
Wydział Edukacyjno - Filozoficzny
Akademia Pomorska
ul. Westerplatte 64, 76-200 Słupsk

Kontakt:
Kierownik mgr Maria Stolnicka, st. kust.dypl.
Podyplomowe Studia Edukacja Biblioteczna
Biblioteka Główna
Akademia Pomorska
ul. Arciszewskiego 22 c
76-200 Słupsk

Zgłoszenia na tel. (059) 84 05 350
lub osobiście Biblioteka Główna, p. 46
w dni powszednie w godz. 8:00-14:30

Zasady rekrutacji

AAzwiń
Niezbędne dokumenty:
1. Podanie
2. Odpis dyplomu (nie ksero)
3. 2 zdjęcia legitymacyjne
4. Kwestionariusz osobowy

Terminy rekrutacyjne

AAzwiń
Rekrutacja: do 15 lutego i następny termin do 15.09 na podstawie złożonych dokumentów i kolejności zgłoszeń

Opłaty

AAzwiń
Opłaty: 1200 zł za semestr (3600 zł za całość) oraz 30 zł za świadectwo ukończenia

Dziekanat/sekretariat

AAzwiń
ul. Westerplatte 64
tel. (59) 84 05 919, -920, -921
e-mail: ef@apsl.edu.pl

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 7:30 15:30
sobota: 8:30 13:30 (z wyjątkiem: lipca, sierpnia, września)

Godziny przyjęć studentów:
- poniedziałek - czwartek: 10:00 14:00
- piątek: 10:00 15:00
- sobota: 8:30 13:30 (z wyjątkiem: lipca, sierpnia, września)